Nippori Texttile Town ย่านร้านขายผ้า เย็บปักถักร้อย ในโตเกียว

ญี่ปุ่น / โตเกียว / Nippori Texttile Town ถ้ากรุงเทพฯ มีพาหุรัด – สำเพ็ง เป็นย่านขายผ้า ที่โตเกียวก็มี Nippori Texttile Town (นิปโปริ เท็กซ์ไทล์ ทาวน์ )

Read more