ซีนเนอรี่ ฟาร์มแกะ สวนผึ้ง (The Scenery farm)

ราชบุรี / ซีนเนอรี่ ฟาร์มแกะ สวนผึ้ง (The Scenery farm) เดอะ ซีนเนอรี่ ฟาร์ม (The Scenery farm) เป็นฟาร์มแกะชื่อดังที่สวนผึ้ง เมื่อก่อนนั้นใช้ชื่อว่า The Scenery Resort เพราะมีส่วนของรีสอร์ทให้คนเข้ามาพักด้วย

Read more