5 ที่พักใกล้สนามบินเถาหยวน Taoyuan ไต้หวัน เดินทางสะดวก

สนามบินนานาชาติเถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport) ตัวย่อ TPE เป็นสนามบินหลักที่มีขนาดใหญ่ของเกาะไต้หวัน อยู่ทางจากตัวเมืองไทเป ออกไปทางประมาณ 40 กิโลเมตร วิธีการเดินทางเข้าเมืองที่คนนิยมกันมากคือ รถไฟด่วน Airport Express Train ที่วิ่งยาวไปลงสถานีไทเป และการเดินทางเข้าเมืองอย่างอื่น เช่น

Read more