Temple Street Market ตลาดคลองถม ฮ่องกง

ฮ่องกงนอกจากจะมีตลาด Ladies market สำหรับผู้หญิงแล้ว ยังมี Temple street Market เป็นตลาดสำหรับผู้ชายด้วย สินค้าที่ขายก็มีของเล่น กระเป๋า ปลั๊กไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ชาร์จโทรศัพท์ ปลั๊กไฟ เสื้อผ้า อารมณ์คล้ายกับคลองถมบ้านเราเลย ที่ตั้งของ Temple Street

Read more