ขั้นตอนการทำ Web Check in Air Asia

การทำ Web Check in ของสายการบิน Air Asia มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ช่วยลดเวลาในการติดต่อ Check-in ที่ Counter Air Asia ที่สนามบิน ถ้าเป็นการบินในประเทศแบบไม่โหลดสัมภาระก็สามารถเดินเข้าเกตได้เลย, หรือบินไปต่างประเทศก็แค่ Verify Document

Read more