วัดนันตาราม เชียงคำ วิหารศิลปะแบบไทใหญ่

วัดนันตาราม เป็นวัดที่มีความสวยงาม และ มีชื่อเสียงใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมคล้ายวัดของชาวไทใหญ่ – พม่า เนื่องจากผู้สร้างวิหาร (พ่อเฒ่านันตา วงศ์อนันต์) ได้จ้างนายช่างชาวพม่ามาออกแบบและทำการก่อสร้างวิหาร จุดเด่นของวัดเป็นวิหารศิลปะแบบไทใหญ่ สร้างจากไม้สักทั้งหลัง หลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้น ลดหลั่นกันสวยงามมุงด้วยแป้นเกร็ด เพดานประดับประดาด้วยกระจกสีลวดลายวิจิตรสวยงามไม้ซ้ำกัน เสาทั้ง 68 ต้น ลงรักปิดทอง

ประวัติวัดนันตาราม

สร้างขึ้นโดยชาวไทใหญ่ แต่เดิมเรียก วัดจองคา เพราะมุงด้วยหญ้าคา (จอง หรือ จ้อง ภาษาเหนือแปลว่าร่มเงา) มีฐานะเป็นพระอารามหรือสำนักสงฆ์สำหรับปฏิบัติศาสนกิจ ชาวบ้านส่วนใหญ่มักเรียกว่า วัดจองเหนือ เพราะตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอเชียงคำ

ปี พ.ศ. 2468 พ่อเฒ่านันตา วงศ์อนันต์ คหบดีผู้มีศรัทธาแรงกล้าที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้บริจาคเงินเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจองคา โดย ได้สร้างวิหารขึ้นหนึ่งหลังแทนวิหารที่มุงด้วยหญ้าคา แล้วจึงว่าจ้างนายช่างชาวพม่ามาออกแบบและทำการก่อสร้างวิหาร

การปฏิสังขรณ์และก่อสร้างวัดจองคาครั้งใหญ่ใช้เวลาร่วม 10 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2477 พ่อเฒ่านันตา ได้เป็นประธานจัดงานฉลองครั้งใหญ่ขึ้น 15 วัน และต่อมาวัดจองคา เปลี่ยนชื่อเป็น วัดนันตาราม เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อเฒ่านันตา วงศ์อนันต์ ผู้สร้างวัด

ด้านหน้าวัด

วิหารศิลปะแบบไทใหญ่ สร้างจากไม้สักทั้งหลัง หลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้น

สวนดอกไม้หน้าวิหาร

พระพุทธรูปใต้ต้นสาละ ต้นไม้สำคัญทางพระพุทธศาสนา

พระประธานด้านในวิหารมาจาก วัดจองเหม่ถ่า วัดร้างในชุมชนไทใหญ่เดิมที่อำเภอปง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทองทั้งต้น ลงลักปิดทอง ตามรูปแบบศิลปะมันดาเลย์

เพดานวัดประดับด้วยกระจกสี คล้ายกับวัดศรีรองเมือง ลำปาง

ภายในวิหารมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของเก่า ของหายาก เช่น ธนบัตรเก่า พระเครื่อง ถ้วยชาม ตำราโบราณภาษาพม่า เขาสัตว์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ

ห้องพิพิธภัณฑ์

ธนบัตรเก่าของไทย และ ของประเทศต่างๆ

พระเครื่อง

เครื่องชั่งโบราณ

นาฬิกาและของใช้โบราณ

โทรทัศน์เก่า ใครที่เกิดปี พ.ศ. 2525 ลงมาน่าจะเคยได้ใช้

วิหารไม้สัก ตกแต่งด้วยสีแดง ประดับด้วยกระจก เนื่องจากวิหารนี้สร้างขึ้นมานานแล้ว ผู้ที่มีเด็กควรระวังไม่ให้เด็กวิ่ง หรือ กระโดด เพราะอาจทำให้กระจกที่ติดบริเวณเพดาน หลุดออกมา

วัดนันตาราม เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีความสวยงาม บ่งบอกถึงความศรัทธาของผู้สร้างวัดที่มีต่อพระพุทธศาสนา

เจดีย์ข้างวัด

นอกจากวัดนันตาราม แล้ว ในเชียงคำ ยังมีวัดที่มีชื่อเสียงอีกวัดหนึ่ง ชื่อวัดพระนั่งดิน อยู่ห่างกันประมาณ 4.3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสองวัดนี้คู่กัน และ อาจจัดโปรแกรมเดินทางต่อไปยังน้ำตกภูซาง – ภูชี้ฟ้า

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
การเดินทาง
รถยนต์ : จากตัวเมืองพะเยา เลี้ยวเข้าถนน 1202 ผ่านอำเภอภูกามยาว เลี้ยวขวาเข้าถนน 1298 และเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 1021 ไปทางเดียวกับตัวอำเภอเชียงคำ เลี้ยวขวาที่แยกแช่แห้ง เข้าถนน 1148 ขับไปอีกประมาณ 1.3 กิโลเมตร ทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ ในวัดมีที่จอดรถสะดวก
รถโดยสาร : จากสถานีขนส่งเชียงคำ เดินบนถนนศักดาบรรณกิจ ไปทางทิศเหนือ เลี้ยวซ้ายที่สามแยก เดินตรงไปอีกไม่ไกล ซอยเข้าวัดจะอยู่ทางขวามือข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ รวมระยะทางจากสถานีขนส่งประมาณ 550 เมตร

Post Views 8642

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *