พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านฝ้าย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (บ้านฝ้าย) ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนแพร่-สูงเม่น ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ในบริเวณเดียวกับสวนอาหารบ้านฝ้าย ถนนยันตรกิจโกศล เป็นสถานที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบอาคารบ้านเรือน และของใช้ในครัวเรือนของชาวเมือง เมื่อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันแรงงาน ตั้งแต่เวลา 09.00?22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5452 3114

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 229

Universal AC Adapterเครื่องชั่งกระเป๋าเดินทาง

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *