ดอยแม่สลอง สถานที่ท่องเที่ยว ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง

เชียงราย / ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสันติคิรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ บ้านแม่สลองนอก ประชากรบนดอยแม่สลองเดิมเป็นชาวอาข่าอีก้อ ที่สวมชุดประจำเผ่าสีดำประดับเครื่องเงิน และยังมีผู้อพยพจากกองพล 93 จากสหภาพพม่าเข้ามาในเขตไทย จำนวนสองกองพันคือ กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองพันที่ 5 อยู่ที่บ้านแม่สลองนอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศ และมีซากุระ หรือ นางพญาเสือโคร่งจะออกดอก ช่วงต้นเดือนมกราคม

ดอยแม่สลองวันนี้ ถึงแม่ว่าดอยแม่สลองจะเป็นดอย ที่อยู่กลางป่า แต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven, ร้านอาหาร, ที่พัก, ธนาคาร, รถสองแถวไปยัง อ.แม่จัน, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวบนดอยแม่สลอง
  • ไร่ชา 101

เป็นไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดบนดอยแม่สลอง ปลูกเป็นขั้นบันได ลาดไปตามภูเขา ไร่ชานี้จะปลูกอยู่ 3 ชนิด คืออู่หลงก้านอ่อน อู่หลงเบอร์ 12 และชาสี่ฤดู ภายในไร่มีร้านค้าจำหน่ายชา มีชาให้ทดลองทาน

 

  • พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ที่ระดับความสูง 1,500 เมตรจากน้ำทะเล ห่างจากหมู่บ้านสันติคีรี 4 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้นสูงประมาณ 30 เมตร ฐานกว้างด้านละ 15 เมตร ประดับกระเบื้องสีเทา ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ มีต้นนางพญาเสือโคร่งปลูกอยู่รอบพระบรมธาตุฯ บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งบนดอยแม่สลอง เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้น

ทางขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ ทางค่อนข้างชัน แต่ถนนดี รถเก๋ง รถ Ecocar ฯลฯ ขึ้นได้หมด

 

  • สุสานนายพลต้วน นายพลต้วน ซี เหวิน 

อดีตผู้นำทหารจีนฮ่อแห่งกองพันที่ 5 กองพล 93 เป็นผู้นำความเจริญมาสู่ดอยแม่สลอง โดยตัวสุสานสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ด้านหน้าเป็นลาดเนินสีฟ้า มีตัวอักษร”ต้วน”ภาษาจีนสีทอง ตัวสุสานสร้างเป็นเก๋งจีนขนาดใหญ่สีขาวพื้นปูด้วยหินอ่อน มีแท่นบรรจุศพสร้างด้วยหินอ่อนบรรจุ ร่างนายพลต้วนไว้ภายใน  ด้านหลังแท่นบรรจุศพมีภาพถ่ายเก่าแก่เกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่าน  ตั้งอยู่บนเนินเหนือหมู่บ้าน ระดับความสูงประมาณ 1,300 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 บริเวณที่ตั้งสุสานยังเป็นจุดชมวิวของดอยแม่สลองได้

สถานที่ชมดอกนางพญาเสือโคร่งบนดอยแม่สลอง

พญาเสือโคร่ง

ในช่วงประมาณสองสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบานบนดอยแม่สลอง โดยจะเริ่มเห็นต้นนางพญาเสือโคร่งหลังจากผ่านพระสยามเทวาธิราชขึ้นไป ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ที่เรียกกันว่าซากุระเมืองไทย บนดอยแม่สลองจะมีทั้งดอกสีชมพูและดอกสีขาว สามารถชมได้ตามจุดต่อไปนี้

1. ริมถนน 1234 หลังจากผ่านพระสยามเทวาธิราชขึ้นไป มีเยอะบริเวณร้านชา ทีเซ็นเตอร์ (101) บานสีชมพูริมสองข้างทาง

2. แม่สลองรีสอร์ท ทางขึ้นจะอยู่ตรงโรงแรมซินแซข้างตลาดสดดอยแม่สลอง มีต้นนางพญาเสือโคร่งระหว่างทางไปรีสอร์ทและในตัวรีสอร์ท ทางขึ้น – ทางลงค่อนข้างชัน รถเก๋งสามารถไปได้ แต่รถโหลดไม่ควรไป

3. สุสานนายพลต้วน มีดอกนางพญาเสือโคร่งสีขาว และ สีชมพู และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งบนดอยแม่สลอง

4. พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี มีดอกนางพญาเสือโคร่งบานสองข้างทางระหว่างทางขึ้นไปพระบรมธาตุฯ และเมื่อขึ้นไปถึงพระบรมธาตุฯ จะเห็นดอกสีชมพูบานพร้อมวิวภูเขาเป็นฉากหลัง สวยงามมาก นอกจากนั้นที่หลังพระบรมธาตุฯ ยังเป็นแนวต้นนางพญาเสือโคร่งปลูกเรียงรายกัน

ดอกนางพญาเสือโคร่ง ริมถนน 1234

ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่สลองรีสอร์ท

ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่สลองรีสอร์ท

ดอกนางพญาเสือโคร่ง สุสานนายพลต้วน

ดอกนางพญาเสือโคร่ง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี

ดอกนางพญาเสือโคร่ง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี (แนะนำในช่วงฤดูหนาว)
ที่ตั้ง – ดอยแม่สลอง
ที่อยู่ :
ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
การเดินทาง
รถยนต์ : ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่จัน เลยจากอำเภอแม่จันไป 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไป 12 กิโลเมตร ถึงศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เลยจากศูนย์ฯ ไปอีก 11 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านผาเดื่อ ซึ่งเป็นจุดแวะชมและซื้อหัตถกรรมชาวเขา จากนั้นเดินทางจากบ้านเย้าถึงบ้านอีก้อสามแยก ทางขวาไปหมู่บ้านเทอดไทย ส่วนแยกซ้ายไปดอยแม่สลอง ระยะทาง 18 กิโลเมตร รวมระยะทางจากเชียงราย 42 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย และจากดอยแม่สลองมีถนนเชื่อมต่อไปถึงบ้านท่าตอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 45 กิโลเมตร

เส้นทางขึ้นดอยแม่สลองค่อนข้างคดเคี้ยว โค้งตลอดทาง แต่มีโค้งหักศอกไม่มาก ถนนไม่ชันมาก รถเล็ก Eco Car Nissan March, Honda Brio, Vios, City สามารถขับขึ้นได้อย่างสบายๆ

รถโดยสาร : จากตัวเมืองเชียงราย

นั่งรถสาย เชียงราย-แม่สาย ไปลงที่ตลาดแม่จัน และต่อรถสองแถว แม่จัน – แม่สลอง ไปลงที่ 7-eleven ดอยแม่สลอง มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งยังรีสอร์ทต่างๆ

ที่พักเชียงราย
บีทู เชียงราย

ทำเลดี อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ห้องพักสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกครบ ใกล้ถนนคนเดินวันเสาร์ สามารถเดินไปหอนาฬิกาได้

ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

โรงแรมอยู่ในตัวเมือง เดินทางสะดวกอยู่ไม่ไกลสนามบิน โรงแรมตกแต่งสวย บรรยากาศดี ร่มรื่น ห้องพักสะอาด เหมาะแก่การพักผ่อน มีสระว่ายน้ำใหญ่ ที่จอดรถกว้างขวาง วิวสวยริมแม่น้ำกก มีจักรยานให้ยืมปั่นรอบโรงแรม

โรงแรมแกรนด์ วิสตา เชียงราย

ที่พักหาง่าย ติดถนนพหลโยธิน ใกล้ห้างบิ้กซี ตรงข้ามเซ็นทรัล ห้องกว้างสะอาดและใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบ พนักงานบริการดี ที่จอดรถมีเยอะ

ฮ็อป อินน์ เชียงราย

โรงแรม style Budget hotel ทำเลที่ตั้งดี อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว สามารถเดินไปได้ ประมาณ 800 เมตร ห้องพักสะอาด ที่จอดรถกว้างขวาง โรงแรมไม่มีอาหารเช้าให้ แต่มีบริการกาแฟ ช่วง 6-11 โมงเช้า

ดูโรงแรมใน เชียงราย ทั้งหมด คลิ๊ก

Post Views 13640

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *