เชียงราย, ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย, การเดินทาง

เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา เชียงรายเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่คนนิยมไปเที่ยวมาก รองจากจังหวัดเชียงใหม่ ในหน้าหนาวเชียงรายมีอากาศหนาวจัด นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวตามดอยต่างๆ เช่นดอยตุง ดอยแม่สลอง

จังหวัดเชียงราย แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง

รถยนต์ :
 • เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเซีย ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ที่นครสวรรค์ ผ่านอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก ผ่านอำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ตรงไปจนถึงเชียงราย ระยะทาง 835 กิโลเมตร
 • เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเซีย ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และนครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงจังหวัดพิษณุโลก แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ไปจนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103 ผ่านอำเภอร้องกวาง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภองาว เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ตรงไปจนถึงเชียงราย ระยะทาง 793 กิโลเมตร

โดยรวมแล้วเส้นทางที่ 1 ขับดีกว่า ถนนกว้าง มีปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อตลอดทาง ถึงแม้ว่าระยะทางจะไกลกว่าเส้นทางที่ 2 แต่สามารถทำเวลาได้ดีกว่า

รถประจำทาง : มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2936 3670 และบริษัทเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ไปเชียงรายทุกวัน ได้แก่

 • สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2495, 0 5371 4971, 0 5371 5884
 • สยามเฟิร์ททัวร์ โทร. 0 2954 3601-4, 0 5371 9064, 0 5371 4386
 • โชครุ่งทวีทัวร์ 0 2936 4275-6, 0 5371 4045
 • บริษัท ขนส่งเชียงราย โทร. 0 5371 1369, 0 5375 4097 สอบถามรายละเอียดที่สถานีขนส่งสายเหนือ โทร. 0 2936 2852-66, 0 2576 5599
 • สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย 0 5371 1224
รถไฟ : จากสถานีรถไฟกรุงเทพ มีรถไฟไปลงที่จังหวัดลำปางหรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อไปที่สถานีขนส่งประจำจังหวัด นั่งรถกรีนบัสไปจังหวัดเชียงราย
เครื่องบิน : มีเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงรายทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-356- 1111 www.thaiairways.com
 • นก แอร์ โทร. 1318 www.nokair.com
 • บางกอกแอร์เวย์ โทร. 1771, 0 2-270-6699 www.bangkokair.com
 • ไลอ้อนแอร์ โทร. 02-529-9999 www.lionairthai.com
 • ไทย แอร์ เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com

ท่าอากาศยานเชียงราย โทร. 0 5379 8000, 0 5379 8170

Post Views 3945

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *