ขั้นตอนการใช้ wifi ฟรี สนามบิน Changi สิงคโปร์

ที่สนามบิน Changi สิงคโปร์ มี wifi ให้ใช้ฟรีอยู่ทั่วสนามบิน การใช้บริการนั้นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับ SMS ได้ ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ประเทศไทยก็ต้องมีการเปิดโรมมิ่งไว้ตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยแล้ว

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. เปิดรับสัญญาณ wifi หา SSID ที่ชื่อว่า #WiFi@Changi

2. เมื่อเชื่อมต่อสัญญาณได้แล้วจะเข้าไปยังหน้าลงทะเบียน ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถรับ SMS ได้ แล้วกด SUBMIT

Country code : เบอร์ประเทศไทยให้ใส่ 66

Mobile number : หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 9 หลัก

ตัวอย่าง เช่นเบอร์ 086abcdefg ให้ใส่ Country code “66” และ Mobile number “86abcdefg”

3. รอรับ SMS

4. นำ password ที่ได้ใส่ลงไปแล้วกด START SURFING

5. สามารถใช้อินเตอร์เนตได้ตามปกติ

Post Views 6078


admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *