ขั้นตอนการต่อเครื่องบิน ไปต่างประเทศ

การเดินทางด้วยเครื่องบินไปต่างประเทศ มีการเดินทางอยู่ด้วยกัน 2 แบบ 1. แบบบินตรงจากเมืองต้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง 2. แบบต่อเครื่องที่สนามบินอื่นที่ไม่ใช่เมืองต้นทางและจุดหมายปลายทาง เช่น จากกรุงเทพฯ บินไปโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยสายการบิน Cathay Pacific จะต้องแวะต่อเครื่องที่ฮ่องกง

การต่อเครื่องนั้น จะมีขั้นตอนที่มากกว่าการบินตรง ในบทความนี้จะบอกขึ้นตอนของการต่อเครื่องบินไปต่างประเทศ เป็นขั้นตอนสากล สามารถใช้ได้กับทุกสนามบิน ไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น หรือ ประเทศไหนก็ตาม

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อเครื่องที่เราควรจะรู้ไว้มีดังนี้ครับ

Transit = การแวะพักระหว่างทาง อาจจะแวะเติมน้ำมัน รับ-ส่งผู้โดยสารกลางทาง มีทั้งกรณีเปลี่ยนเครื่องและไม่เปลี่ยนเครื่อง แต่จะต้องใช้ชื่อ Flight เดิมไปตลอดเส้นทาง และจะอยู่ที่สนามบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง

Transfer = การต่อเครื่องบินระหว่างทาง จะเป็นสายการบินเดิมหรือต่างสายการบินก็ได้ เช่น เดินทางจากกรุงเทพฯ ไป ซิดนีย์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ จะแวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงค์ไปร์ เดินทางดังนี้ BKK – SIN – SYD

Stop Over = การแวะพักระหว่างทางที่มากกว่า 24 ชั่วโมง เช่น เดินทางจากกรุงเทพฯ ไป โตเกียว ด้วยสายการบิน Cathay Pacific แวะเที่ยวที่ฮ่องกง 2 คืน แล้วค่อยบินต่อจากฮ่องกงไปโตเกียว

Connecting Flight = ต่อเครื่อง

Check Through (Check Thru) – Fly Thru = เป็นการเดินทางแบบต่อเครื่อง สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องจะถูกส่งไปยังปลายทาง ผู้เดินทางไม่ต้องไปรับสัมภาระที่สนามบินกลางทางแล้วโหลดใหม่

ขั้นตอนการต่อเครื่องบินไปต่างประเทศ

1. เช็คอินที่สนามบินต้นทาง – โหลดกระเป๋า ให้บอกกับพนักงานว่าสัมภาระ Check Through* (เช็คธรู) ถึงปลายทางเลย หลังจากเช็คอินเสร็จพนักงานจะให้ Boarding Pass มา ถ้าเป็นการ Transit สายการบินเดียวกันหรือเป็นพันธมิตรกันเราจะได้ Boarding Pass 2 ใบไปจนถึงปลายทางเลย เช่นเดินทาง กรุงเทพฯ (BKK) – ฮ่องกง (HKG) – นาริตะ (NRT) จะได้ Boarding Pass ใบแรก กรุงเทพฯ (BKK) – ฮ่องกง (HKG) และใบที่สอง ฮ่องกง (HKG) – นาริตะ (NRT)

Check Through* ในกรณีต่อเครื่องประเทศสหรัฐอเมริกา ไปรัฐอื่น ไม่สามารถ Check Through ถึงปลายทางได้ จะต้องไปรับกระเป๋าเองที่สนามบินแห่งแรกที่เข้าประเทศ

2. ถึงสนามบินกลางทาง

2.1 เมื่อออกจากเครื่องอาจจะมีพนักงานถือป้ายผู้โดยสารต่อเครื่อง (Transit) ก็ยืนรอกับพนักงานได้เลย พนักงานจะพาไปต่อเครื่อง (ส่วนมากพนักงานจะมารอรับในกรณีต่อเครื่องแบบจวนเจียน ใกล้เวลา)

2.2 กรณีที่ไม่มีพนักงานมารับไป Transit ก็ให้เดินตามป้าย Transit, Transfer หรือ International Connecting Flights ไปจนถึงจุดตรวจสัมภาระ ขั้นตอนนี้ไม่ต้องผ่าน ตม. ของประเทศกลางทาง ไม่ต้องไปรับสัมภาระ

2.3 กรณีที่ต้องการออกไปเที่ยวนอกสนามบิน เช่น Transit ที่ฮ่องกง ให้กรอกใบ ตม. ฮ่องกงให้เรียบร้อย ช่องที่พักในฮ่องกงให้เขียนว่า Transit เมื่อกลับมาขึ้นเครื่องที่สนามบินไม่ต้องไปที่เค้าน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน เพราะเรามี Boarding Pass แล้ว ให้ผ่าน ตม. เข้ามาได้เลย

ข้อควรระวัง ประเทศที่ต้องใช้ VISA ในการเข้าประเทศ ไม่สามารถออกไปเที่ยวนอกสนามบินได้ เว้นแต่มี VISA ประเทศนั้นอยู่แล้ว

3. จุดตรวจสัมภาระ ให้นำสัมภาระติดตัวไปสแกน

4. รอขึ้นเครื่อง ดูที่หน้าจอว่าเที่ยวบินที่จะต้องเดินทางต้องไปรอขึ้นเครื่องที่เกตไหน ให้ไปรอที่เกตนั้น

5. ถึงสนามบินปลายทาง รอรับกระเป๋า แล้วเดินออกจากสนามบิน

ห้าขั้นตอนนี้น่าจะทำให้เข้าใจการต่อเครื่องมากขึ้น มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด แต่ต้องเผื่อเวลาต่อเครื่องอย่างน้อย 2 ชั่วโมง การต่อเครื่องมีขั้นตอนที่เยอะกว่าบินตรง แต่ก็มีข้อดีที่ตั๋วเครื่องบินแบบต่อเครื่องมักจะมีราคาถูกกว่าแบบบินตรง

เรื่องที่ควรรู้ในการต่อเครื่อง

 • ของเหลวที่ซื้อจากสนามบิน 1 จะต้องถูกตรวจที่สนามบิน 2 หากมีปริมาณที่เกินกำหนด (มากกว่า ชิ้นละ 100 cc) จะไม่สามารถนำติดตัวไปได้
 • ระมัดระวังในการซื้อสินค้า Duty free จากสนามบินต้นทาง ที่อาจผิดกฎของสนามบินกลางทาง เช่น ซื้อเหล้าจาก Duty free สนามบินสุวรรณภูมิ พอไปถึงสนามบินกลางทางจะถือขึ้นเครื่องต่อไม่ได้แล้ว
 • กรณีที่จอง Booking เดียวกัน แล้วต้นทาง – กลางทาง (จุดต่อเครื่อง) – ปลายทาง เป็นคนละประเทศทั้งหมด กระเป๋ามักจะ Check through ไปที่ปลายทาง (ไม่แน่ใจให้ถามพนักงาน หรือดูจาก Tag กระเป๋า)
 • กรณีที่จอง Booking เดียวกัน แล้วกลางทาง (จุดต่อเครื่อง) – ปลายทาง เป็นประเทศเดียวกัน กระเป๋าอาจจะออกมาที่สนามบินแรกที่เราเข้าประเทศ ตามกฎ First point of entry เราต้องรับกระเป๋าออกมาผ่านศุลกากร แล้วนำกระเป๋าไปเช็คอินใหม่ (ไม่แน่ใจให้ถามพนักงาน หรือดูจาก Tag กระเป๋า)
 • ถ้าต้องการรับกระเป๋าที่กลางทาง ให้เลือกต่อเครื่องนานเกิน 24 ชั่วโมง (Stop over) เช่น จองตั๋วการบินไทย NRT – BKK – KUL ต้องการรับกระเป๋าที่ไทย ให้เลือกเที่ยวบิน BKK – KUL ที่มีระยะเวลาต่อเครื่องเกิน 24 ชั่วโมง

Post Views 332

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

103 thoughts on “ขั้นตอนการต่อเครื่องบิน ไปต่างประเทศ

 • March 9, 2017 at 2:40 pm
  Permalink

  ตอบคุณ ประภากมล

  คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ

 • March 16, 2017 at 3:52 pm
  Permalink

  พอดีมีไฟทืบินกลับจากญี่ปุ่น แบบต่อเครื่อง ขึ้นเครื่องที่ คันไซ KIX – ลงที่ฮาเนดะ HND เวลา6:40 น.-7:40น.แล้วเราต้องเดินทางจากฮาเนดะ เพื่อไปต่อเครื่องกลับไทยที่ นานิตะRNT เอง. ซึ่งอยากทราบว่าถ้าเราไม่เช็คอินสนามบินต้นทางคือ คันไซ แต่เราไปเช็คอินขึ้นเครื่องที่นาริตะเลยได้มั้ยคะ. ขอบคุณค่ะ

 • March 16, 2017 at 4:01 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Sudarat

  ดูเงื่อนไขตั๋วครับ ถ้าบิน full service แบบต่อเครื่อง การที่ไม่บินขาแรก ตั๋วจะมีสถานะ no show ไม่สามารถบินที่เหลือได้เลยครับ

 • March 16, 2017 at 6:06 pm
  Permalink

  การเดินทางกลับ: วันเสาร์ 18 มีนาคม, 2560
  จาก ไปยัง ออกเดินทาง การมาถึง เที่ยวบิน สายการบิน
  โอซาก้า คันไซ อินเตอร์เนชั่นแนล
  Japan
  อาคารผู้โดยสาร 1
  ฮาเนดะ (โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนล)
  Japan
  อาคารผู้โดยสาร Domestic 1
  06:40
  07:40
  JL220 Japan AirlinesJapan Airlines
  ระหว่างแวะพัก คุณจะต้องเปลี่ยนสนามบินจาก ฮาเนดะ (โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนล) ไปที่ นะริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล (โตเกียว) ในฐานะผู้โดยสาร คุณจะต้องรับผิดชอบค่ารถเดินทางขณะเปลี่ยนสนามบิน
  นะริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล (โตเกียว)
  Japan

  ในเมลส่งมาเป็นแบบนี้อ่ะค่ะ

 • March 16, 2017 at 9:06 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Sudarat

  ถ้าไม่ได้ขึ้นที่ KIX ก็ไม่สามารถใช้ตั๋วที่เหลือได้ครับ

 • April 29, 2017 at 9:55 pm
  Permalink

  บินไปแฟรงเฟริตใช้บริการออสเตรียรแอร์ ต่อเครื่องที่เวียนนา 1.10 ชม. แบบนี้คือ รับกระเป๋าที่แฟรงเฟริตใช่ไหมคะ และไม่ต้องตม.เวียนนาใช่ไหมคะ

 • April 30, 2017 at 2:40 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Areeya

  ถ้าเป็น Booking เดียวกันรับกระเป๋าที่แฟรงเฟริต ครับ แต่อย่างไรก็ตามให้ย้ำกับพนักงานตอนเช็คอินด้วยว่า Check through ไปแฟรงเฟริต

 • May 12, 2017 at 9:57 pm
  Permalink

  นอกเรื่องหน่อยนะครับ…พอดีอยากทราบ…ถ้าว่าเราไม่ได้ไปด้วยกับคนที่บินแต่ต้องไปต่อเครื่อง แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเขาได้ต่อเครื่องจริงหรือเปล่า ช่วยตอบหน่อยนะครับ(ด่วน)พอดีส่งยายไปประเทศฮังการี ต่อเครื่องที่ดูใบ ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 12/05/2560. เวลาบิน 02.20น.สายการบินเอมิเรต

 • May 13, 2017 at 6:37 pm
  Permalink

  ตอบคุณ โปเต้

  ลองติดต่อสายการบินนะครับ หรือถ้ามีข้อมูล booking ลองเข้าไปดูว่ามีสถานะผิดปกติขึ้นไหม เช่น No show

 • July 12, 2017 at 11:55 pm
  Permalink

  รบกวนแอบถามหน่อยค่ะ กังวลเรื่องต่อเรื่องมากค่ะ
  Booking :BKK -SYD-MEL ต้องต่อเรื่องที่ SYD มีเวลา 1:30 ชม. ตลอดทางเป็น Booking เดียวกัน บินกับ Qantus
  อยากสอบถามเรื่อง
  1.กระเป๋าสามารถ check through รับที่ Mel ได้เลยหรือเปล่า?
  2. หลังจากลงที่ SYD แล้วต้อง check in ใหม่ รับกระเป๋า ผ่าน ตย. ดีแคร์ของ หรือเปล่า?
  รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุนคะ

 • July 13, 2017 at 7:08 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Nan

  1.กระเป๋าสามารถ check through รับที่ Mel ได้เลยหรือเปล่า?
  – ปกติแล้ว check through ไปที่ Mel ครับ

  2. หลังจากลงที่ SYD แล้วต้อง check in ใหม่ รับกระเป๋า ผ่าน ตย. ดีแคร์ของ หรือเปล่า?
  รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุนคะ
  – check through แล้วไม่ต้องรับกระเป๋า ไม่ต้องผ่าน ตม. ที่ SYD ครับ

 • August 7, 2017 at 1:17 am
  Permalink

  แวะออกไปเที่ยวสนามบินกลางทาง แล้วกลับมาสนามบิน จะขอโหลดสัมภาระใต้เครื่องเพิ่มได้ไหม

 • August 7, 2017 at 10:57 am
  Permalink

  สอบถามค่ะ จองตั๋วจากสิงค์โปร์ ไปโรม ต่อเครื่องที่สนามบิน Zurich
  booking เดียวกัน Sin-ZRH และ ZRH-FCO กระเป๋าน่าจะ check through
  พอถีง zurich น่าจะ concord E ต้องผ่าน ตม.เข้าเชงเก้น / security check มั้ยคะ
  ถ้าต้องผ่าน หลังตม. ไม่ไปรับกระเป๋า จะมีป้ายบอก เช่น transfer , connecting flight มั้ยคะ
  ขอบคุณค่ะ

 • August 7, 2017 at 11:48 am
  Permalink

  ตอบคุณ Beer

  ในกรณีที่กระเป๋า Check through คิดว่าโหลดเพิ่มกลางทางไม่ได้ครับ ถ้าให้ชัวร์ควรสอบถามไปยังสายการบินโดยตรงครับ เพราะต่างสายการบิน ก็มีนโยบายต่างกันครับ
  แต่ในกรณีที่เอากระเป๋าออกมาแล้ว check เข้าไปใหม่ แบบนี้เพิ่มได้แน่นอนครับ

 • August 7, 2017 at 8:35 pm
  Permalink

  ตอบคุณ nn

  ผมเคยบิน BKK-MUC โดยต่อเครื่องที่ ZRH จำได้ว่าผ่าน immigration ที่ ZRH เพราะถือเป็นประเทศแรกที่เข้าใน schengen ครับ security check มีครับ
  ป้ายบอกต่างๆ ก็มีครับ ถ้าเวลาต่อเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง ให้รีบเดินเลยนะครับ เดินค่อนข้างไกล

 • September 10, 2017 at 11:25 pm
  Permalink

  สอบถามค่ะ…
  จะเดินทางไป Porto Alegre บราซิล
  เดินทางจาก bkk -ต่อเครื่องที่ frankfurt – soa poalo -porto alegre มีเวลาต่อเครื่อง ที่ frankfurt 2.30 ชม
  ต้องรับกระเป๋าที่ไหนค่ะ

  เพราะเป็นการเดินทางคนเดียว ครั้งแรก
  ขอบคุณมากค่ะ

 • September 11, 2017 at 1:18 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Polo

  ถ้าเป็น Booking เดียวกันจะ Check Through ไปรับที่ Porto Alegre เลยครับ อย่างไรก็ตามสามารถถามกับพนักงานเช็คอินที่ BKK ได้ครับ ว่ารับกระเป๋าที่ไหน เป็นการ recheck ครับ

 • October 2, 2017 at 12:32 pm
  Permalink

  สวัสดีค่ะ
  สอบถามการเดินทางไปFRA ต่อเครื่องที่ Muscat(Oman) ถ้าcheck through แล้วรับกระเป๋าที่ประเทศปลายทาง(FRA) เดินออกจากเครื่องมาแล้วต้องไปผ่าน ตม.ประเทศเค้ามั่ยคะ แล้วต้องทำอย่างไรต่อคะ เปลี่ยนเครื่องครั้งแรกค่ะ

 • October 2, 2017 at 12:45 pm
  Permalink

  ตอบคุณ tak

  อ่านเนื้อหายังครับ

 • October 17, 2017 at 8:04 am
  Permalink

  สอบถามคะ
  วันที่ 18 /10 เวลา 21.55 เดินทางไป USA โดย Japan airline ลงเปลี่ยนเครื่องที่ Haneda แต่ต้องต่อเครื่อง ไปUSA ที่ นาริตะ ไปยังไงคะ

 • October 17, 2017 at 11:35 am
  Permalink

  ตอบคุณ jirawan pattaranavakul

  อ่านเนื้อหายังครับ?

 • October 20, 2017 at 10:33 pm
  Permalink

  รบกวนสอบถามค่ะ
  ตามเนื้อหาเรื่อง Transit ด้านบน
  พอดีมีไฟล์ท KIX-TPE-BKK ซึ่งกระเป๋าเรา check thru และได้ Boarding pass 2 ใบตั้งแต่ต้นทาง
  มาTransitไทเป (6.30 ชม.) แล้วเราออกไปเที่ยว พอเรากลับมาเราไม่ต้องไปเช็คอินที่เค้าเตอร์แล้ว เราสามารถเดินไปที่ด่านตม.ได้เลยถูกมั้ยคะ

 • October 20, 2017 at 10:36 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Aum

  คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ

 • October 21, 2017 at 3:52 pm
  Permalink

  ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ
  เนื้อหาเป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะ

 • November 5, 2017 at 8:22 am
  Permalink

  ทั้งสองเป็นสายการบิน พันธมิตร ตั๋วแรก กับ กาตาร์ และ ตั๋วที่สองกับ บางกอกแอร์เวย์ ค่ะ สวีเดน -ไทย ,ไทย -เชียงใหม่ . สามารถ เช็คทรู กระเป๋า รับที่เชียงใหม่ได้มั้ยค่ะ. รอรับที่เชียงใหม่ รึต้องออกมาเอากระเป๋าไปเช็คอินใหม่ค่ะ

 • November 5, 2017 at 10:29 am
  Permalink

  ตอบคุณ Sunaree

  สายการบินพันธมิตร ปกติจะ check through ได้ครับ แต่ถ้ามีเวลาต่อเครื่องเยอะ แนะนำรับกระเป๋าที่ BKK แล้วเอากระเป๋ามา Check ใหม่เองดีกว่าครับ

  เพราะถ้า check through ถึงเชียงใหม่จะต้องไปรับกระเป๋าฝั่ง inter ผ่านศุลกากร เชียงใหม่

 • November 24, 2017 at 3:52 pm
  Permalink

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ…พอดีเป็นครั้งแรกที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศแบบหลายต่อTT
  ดิฉันจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ (ปูซาน) อยากสอบถามว่าถ้าไม่มีวีซ่าไปได้ไหมค่ะ แล้วก็การ Transfer มีขั้นตอนที่ยุ่งยากรึเปล่าค่ะ(ภาษาอังกฤษดิฉันไม่ค่อยดีเลยค่อนข้างจะกังวล) ต้องไป Transfer ที่มาเลเซีย ก่อนจะไปถึงเกาหลีใต้ค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

  ขาไป DMK-KUL ดอนเมืองไปกัวลาลัมเปอร์
  – – – หยุดพัก 3 h. 25 m.- – –
  KUL-PUS กัวลาลัมเปอร์ไปปูซาน

  ขากลับ PUS-KUL
  – – – หยุดพัก 3 h. 10 m. – – –
  KUL-DMK

 • November 24, 2017 at 4:42 pm
  Permalink

  ตอบคุณ MonLy

  ทั้งมาเลเซีย และ เกาหลีใต้ไม่ต้องใช้วีซ่าครับ ส่วนขั้นตอนการ transfer บอกไว้ในบทความแล้วครับ
  การเข้าเกาหลีใต้ ควรเตรียมพร้อมให้ดี เพราะคนไทยโดนส่งกลับเยอะมากครับ

 • December 1, 2017 at 1:27 am
  Permalink

  สอบถามครับ ไปญี่ปุ่นโดยสารการบิน SQ แวะต่อเครื่องนาน 17 ชั่วโมง ถึง SIN 15.30 บินต่อ 9.30
  สามารถออกมานอนโรงแรมข้างนอกได้ไหมครับ

 • December 1, 2017 at 11:46 am
  Permalink

  ตอบคุณ thevic

  ออกมานอนโรงแรมนอกสนามบินได้ครับ

 • December 1, 2017 at 7:09 pm
  Permalink

  เรียน admin
  ขอบคุณครับ ตรง ตม ต้องกรอก transit หรือที่อยู่โรงแรมเลยครับ

 • December 4, 2017 at 10:26 am
  Permalink

  ตอบคุณ thevic

  ใส่โรงแรมครับ

 • December 11, 2017 at 2:49 pm
  Permalink

  รบกวนสอบถามค่ะ
  เราจะบินกลับจากคันไซ แวะพักที่สุวรรณภูมิ แล้วบินต่อปลายทางสิงคโปร์
  แต่จะขอลงที่ไทยเลย ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า เสียค่าธรรมเนียม 50 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ให้จ่ายที่ไทย
  อย่างนี้ต้องติดต่อที่ไหนคะ?
  ขอบคุณมากค่ะ

 • December 11, 2017 at 6:03 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Punchi

  ลองสอบถามสายการบินดูนะครับ

 • December 23, 2017 at 1:38 pm
  Permalink

  รบกวนสอบถามนะคะ
  กลับจากเอ็ดมันตัน -แวนคูเวอร์- ฮ่องกง – ไทยโดยที่เอ็ดมันตัน -แวนคูเวอร์ – ฮ่องกง สายกินบิน air canada แต่ฮ่องกง- ไทย เป็นอีกสายHong kong airline (booking เดียวกัน) แต่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางจากเอ็ดมันตัน – แวนคูเวอร์ ให้ถึงเร็วกว่าเดิม และได้ตั๋วของ westjet มา ในกรณีนี้ถ้านั่ง west jet ไป แล้วไปขึ้นต่อที่แวนคูเวอร์ โดยที่เชคอินของ air canada และโหลดกระเป๋าไว้ตั้งแต่ที่เอ็ดมันตัน เพื่อจะได้ไม่มีสถานะว่า no show จะได้หรือไม่คะ เพราะตั๋วไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้ว

 • December 23, 2017 at 5:23 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Nam

  ตามที่ admin ทราบ การทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น no show ไม่สามารถเดินทางขาที่เหลือได้ครับ
  ถึงจะเชคอินของ air canada และโหลดกระเป๋าไว้ตั้งแต่ที่เอ็ดมันตัน แต่ตัวไม่ได้ไป สัมภาระก็ถูก Off load ออกไปครับ

  แนะนำให้ปรึกษาสายการบิน น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ครับ

 • December 25, 2017 at 11:59 pm
  Permalink

  อยากถามหน่อยครับ พอดีจองตั๋วการบินไทย แต่ต้องไปขึ้นที่ สิงคโปร์
  แต่ตอนขาไปสิงคโปร์ นั่งไทยไลอ้อนไปถึงก่อน6ชม.บินต่อ
  ตอนกรอกใบเข้าเมือง ต้องกรอกช่อง address ยังไงครับ

 • December 26, 2017 at 2:21 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Nithinan

  เขียนว่า Transit ครับ

 • January 8, 2018 at 2:07 pm
  Permalink

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ
  จะไปโอ๊คแลนด์ด้วยสายการบินต้นทางqantas เปลี่ยนเครื่อง1ครั้งที่ซิดนีย์ และสายการบินปลายทางก็qantasเช่นเดียวกันค่ะ(BKK-SYD-AKL)แต่คนละไฟว์
  เลยอยากทราบว่าตอนลงเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินซิดนีย์ ต้องรอรับกระเป๋าเพื่อโหลดใหม่ และต้องผ่านตม.มั้ยคะ? และถ้ามีเวลาเปลี่ยนเครื่อง2.45ชม.จะทันมั้ยคะ?

 • January 8, 2018 at 2:51 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Pimala12

  ถ้าเป็น Booking เดียวกันรับกระเป๋าที่ปลายทาง AKL เลยครับ แต่เพื่อความชัวร์ก็ควรถามพนักงานเช็คอินว่ากระเป๋า check through ไปที่ AKL เลยใช่ไหม
  เวลาเปลี่ยนเครื่อง 2.45 ถ้าเครื่องไม่ delay ไม่ต้องเอากระเป๋าไปเช็คใหม่ ทันครับ

  แต่ถ้าเป็น booking เดียวกันไม่ต้องห่วงเรื่องเวลามากครับ เพราะเป็นความรับผิดชอบของสายการบิน

 • January 10, 2018 at 7:22 am
  Permalink

  รบกวนค่ะเป็นเดินทางต่อเครื่องครั้งแรก
  ถ้าเป็นเดินทางไป เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ จองบุคกิ้งเดียว
  1. BKK- 9hr.in SYD-WLG กรณีนี้ต่อเครื่องต้องขอวีซ่าออสเตรเลียด้วยมั้ยคะ
  2. BKK-SIN-AKL(นิวฯ)-WLG (นิวฯ) กรณีนี้รับกระเป๋าปลายทางที่ WLG ได้เลยใช่มั้ยคะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 • January 10, 2018 at 8:28 am
  Permalink

  รบกวนสอบถามคะ
  1.ไป christchurch โดย Qantas
  BKK-SYD-CHC ต่อเครื่องที่ซิดนีย์ 11 ชม.ถ้าเราไม่เข้าเมืองออสเตรเลีย ต้องทำ Transit visa ไหม ถ้าออกไปเราต้องเช็คอินใหม่ไหม
  2.กระเป๋าเราต้องรับกระเป๋าที่ซิดนีย์ แล้วโหลดใหม่ หรือไปรับที่ christchurch ได้เลย
  3.ขากลับ CHC-SYD-CHC ต่อเครื่องที่ซิดนีย์ 1:20 ชม. ทันไหมคะ

 • January 10, 2018 at 8:31 am
  Permalink

  รบกวนสอบถามค่ะ บินจากสิงคโปร์-ไทย-นาริตะ มีเวลาต่อเครื่องที่ไทย5.15ชม เราสามารถออกไปเที่ยวข้างนอกได้ไหมคะ แล้วขากลับจาก นาริตะ-ไทย-สิงคโปร์ มีเวลาต่อเครื่อง2.20ชม ถ้าแวะเอาของฝากให้ญาติที่หน้าสนามบินจุดนัดพบ จะกลับไปต่อเครื่องทันหรือไม่คะ

  ขอบคุณค่ะ

 • January 12, 2018 at 4:50 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Grace

  รบกวนสอบถามค่ะ บินจากสิงคโปร์-ไทย-นาริตะ มีเวลาต่อเครื่องที่ไทย5.15ชม เราสามารถออกไปเที่ยวข้างนอกได้ไหมคะ
  – ได้ครับ ว่าแต่แถวนั้นมีอะไรเที่ยวบ้างครับ ปกติ admin เล่นเนตรอในสนามบินอย่างเดียวเลย

  แล้วขากลับจาก นาริตะ-ไทย-สิงคโปร์ มีเวลาต่อเครื่อง2.20ชม ถ้าแวะเอาของฝากให้ญาติที่หน้าสนามบินจุดนัดพบ จะกลับไปต่อเครื่องทันหรือไม่คะ
  – เสี่ยงที่จะไม่ทันครับ เพราะต้องออก ตม และเข้าไปใหม่อีกรอบ

 • January 12, 2018 at 5:10 pm
  Permalink

  ตอบคุณ PATCHAREE

  1. ต่อเครื่องที่ออสเตรเลียเกิน 8 ชั่วโมงต้องมี Transit Visa ครับ
  2. ปกติแล้วรับที่ christchurch ครับ แต่ก็ควรสอบถามกับพนักงานตอนเช็คอินครับ
  3. ถ้าเป็น Booking เดียวกันเป็นหน้าที่ของสายการบินที่จะต้องทำให้ทันครับ เช่น จะมีคนมารับตอนลงเครื่องที่ SYD เลย หรือถ้าไม่ทันเค้าก็ต้องรับผิดชอบหาเที่ยวบินใหม่ให้ครับ

 • January 12, 2018 at 5:12 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Ae Hatai

  1. ต่อเครื่องที่ออสเตรเลียเกิน 8 ชั่วโมงต้องมี Transit Visa ครับ
  2. ปกติแล้วรับที่ WLG ครับ แต่ก็ควรสอบถามกับพนักงานตอนเช็คอินครับ

 • January 13, 2018 at 9:53 pm
  Permalink

  สอบถามค่ะ
  จอง ANA แบบต่อเครื่อง ขึ้นจากสุวรรณภูมิ เวียดนามแอร์ ลงที่ ฮานอย รอต่อเครื่อง ชั่วโมงครึ่ง ANA ไป โตเกียว อยากทราบขั้นตอนตามนี้นะค่ะ
  1. Internet check in เช็คที่ web site สายการบินใหนค่ะ
  2. รับ broading pass 2ใบ พร้อมกันเลยใช่มั้ยค่ะ เวลา check in ที่เคาร์เตอร์
  3. เกี่ยวกับกระเป๋า ทางสายการบินเวียดนาม จะ โหลดมาที่ ANA เลยใช่มั้ยค่ะ
  ขอบพระคุณมากค่ะ

 • January 17, 2018 at 12:03 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Sasha mew

  1. Internet check in เช็คที่ web site สายการบินใหนค่ะ
  – ตามหลักบินสายการบินไหน ก็ Internet check in สายการบินนั้นครับ

  2. รับ broading pass 2ใบ พร้อมกันเลยใช่มั้ยค่ะ เวลา check in ที่เคาร์เตอร์
  – ถ้าจองเป็น Booking เดียวกันก็จะได้ Boarding Pass 2 ใบที่สนามบินต้นทางเลยครับ

  3. เกี่ยวกับกระเป๋า ทางสายการบินเวียดนาม จะ โหลดมาที่ ANA เลยใช่มั้ยค่ะ
  – ถ้าจองเป็น Booking เดียวกัน กระเป๋าก็ส่งต่อมา ANA ได้ครับ เพราะ ANA กับ Vietnam Airlines เป็นพันธมิตรกันครับ แต่จะถามพนักงานเช็คอินซ้ำอีกครั้งก็จะชัวร์ครับ

 • January 21, 2018 at 9:26 am
  Permalink

  รบกวนสอบถามค่ะ กรณีเดินทางด้วยสายการบินEmirates ต้องต่อเครื่องที่ดูไบ รอนาน13 ชม. เพื่อต่อไฟลท์เช้า ขอเรียนถามว่า
  สายการบินจะoffer โรงแรมให้พักค้างคืนหรือไม่กรณีตั๋วโปรถูกสุด และซื้อจากเอเจนซี่
  และหากเราต้องการออกนอก airport เพื่อชมเมือง ต้องขอวีซ่าหรือไม่
  ขอบคุณมากมากค่ะ

 • January 21, 2018 at 5:33 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Suttimas

  การต่อเครื่อง ไม่ว่าจะกี่ชั่วโมง สายการบินไม่มีที่พักให้ครับ แต่จะมีให้ก็ต่อเมื่อสายการบิน delay มากๆ เช่นตามกำหนด 23.00 น. เปลี่ยนใหม่เป็น 10.00 น. วันรุ่งขึ้น

  ส่วนการขอวีซ่า ผมลอง search ดูก็เจอข้อมูลนี้ครับ

  “หากคุณเดินทางหรือแวะพักระหว่างในดูไบกับสายการบินเอมิเรตส์ คุณสามารถสมัครขอและได้รับวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางออนไลน์ทั้งหมด โดยไม่ต้องยื่นหนังสือเดินทางเพื่อประทับตรา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *