อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เป็นอุทยานฯ ที่มีพื้นที่กว้าง ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานฯ จะมีระยะทางไกลจากกันเป็นสิบกิโลเมตร ยากต่อการไปเที่ยวทั้งหมดได้ในหนึ่งวัน

พื้นที่ของอุทยานฯ มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำ ลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่น เช่น บริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีขึ้นชื่อว่าทะเลหมอกสวยงามมาก, โป่งเดือดขึ้นชื่อเรื่องน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูง และ  โป่งน้ำร้อนท่าปายมีจุดเด่นที่บ่อแช่แบบธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • จุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม)

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติส่วนกลาง (เอื้องเงิน) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว ที่จะชมทะเลหมอก – พระอาทิตย์ขึ้น ในช่วงเช้าตรู่ และเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อคอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ในช่วงฤดูหนาว ในยามท้องฟ้าเปิดและอากาศดีจะมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความสูงประมาณ 2,175 เมตรจากระดับน้ำทะเล

สภาพธรรมชาติอันสวยงามของจุดชมวิวนี้ หากยืนอยู่ที่ บ้านพักของห้วยน้ำดังแล้วมองไปทางทิศตะวันออก ทำให้มองเห็นวิวของภูเขาอันสลับซับซ้อนซึ่งมีดอยหลวงเชียงดาว ที่สูงที่สุดอยู่ใจกลาง และในช่วงเช้าตรู่ของฤดูหนาวอาจจะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงาม

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 1,470 เมตร ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 13 จุด

 • โป่งน้ำร้อนโป่งเดือด

น้ำพุร้อนขนาดใหญ่ จำนวน 3-4 บ่อ และยังมีบ่อเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป อุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ 90-99 องศาเซลเซียส จัดว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในประเทศไทย น้ำพุร้อนจะพุ่งจากใต้ดินตลอดเวลา บางครั้งพุ่งสูงถึง 2-3 เมตร บริเวณนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งเดือด ระยะทาง 1,550 เมตร พร้อมบริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ และ โป่งเดือดยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ บริเวณโป่งเดือดยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีสะพานทางเดินศึกษา ธรรมชาติ ห้องอาบน้ำแร่ ร้านอาหาร บ้านพักและสถานที่กางเต้นท์ ไว้ให้บริการอีกด้วย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 1,550 เมตร ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 11 จุด

 • โป่งน้ำร้อนท่าปาย

เป็นบ่อน้ำร้อนที่เปรียบเสมือนน้ำกำลังเดือดขึ้นเป็นฟอง อุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ 80 องศาเซลเซียส น้ำร้อนจะไหลรวมกันเป็นธารน้ำร้อน ขยายเป็นบริเวณกว้าง มีหมอกควันปกคลุมพื้นที่อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 30 กม. ตั้งอยู่ใน ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มีบ่อแช่น้ำร้อนแบบบ่อดินไว้บริการนักท่องเที่ยว

 • ลำน้ำแม่ปาย

เป็นลำน้ำสายสำคัญอีกสายหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในพื้นที่ตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ผ่านตัว อ.ปาย มีน้ำไหลตลอดปีในสายน้ำที่คดเคี้ยว สองฝั่งลำน้ำส่วนใหญ่ ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติ มีพรรณไม้นานาชนิด และสัตว์ป่าจำพวกนก ในบางช่วงของลำน้ำมีการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมทั้งการแต่งกายและภาษาพูด

 • จุดชมวิวดอยช้าง

อยู่บนดอยช้างขึ้นไปทางเหนือของห้วยน้ำดัง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 20 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,962 เมตร สามารถมองเห็นทะเลหมอกในตอนเช้าตรู่ได้ชัดเจน ดอยช้างปกคลุมด้วยป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของนกบนที่สูงนานาชนิด เช่น นกเดินดง นกจับแมลง นกเขน นกปรอด ฯลฯ

 • น้ำตกห้วยน้ำดัง

เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำดัง มีโขดหินมาก มีความสูงประมาณ 50 เมตร กว้าง 10 เมตร มีจำนวน 4 ชั้น  เป็นน้ำตกที่สวยงาม

 • น้ำตกแม่เย็น

เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยแม่เย็นหลวง ซึ่งจะไหลลงมาสู่แม่น้ำปาย สภาพน้ำตกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีจำนวน 2 ชั้น  มีน้ำไหลตลอดปี

 • น้ำตกแม่ลาด

ความสูงประมาณ 40-50 เมตร มีจำนวน 5 ชั้น ตั้งอยู่ใน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 • น้ำตกแม่หาด

ความสูงประมาณ 40-50 เมตร มีจำนวน 4 ชั้น ตั้งอยู่ใน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 • โป่งร้อน

อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ท้องที่ตำบลแม่อี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางเข้าไปโป่งร้อน เป็นถนนลูกรัง โดยแยกเข้าทางบ้านแม่ปิง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพธรรมชาติของโป่งร้อน เป็นบ่อน้ำร้อนที่น้ำเดือดเป็นฟองและมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่ พร้อมทั้งมีน้ำร้อนไหลเรื่อยๆ ทั่วบริเวณกว้าง บ่อน้ำร้อนมีบ่อใหญ่ 2 บ่อ นอกจากนี้ลักษณะเป็น น้ำผุดบางจุด ความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งน้ำร้อน มีความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 17 จุด

 • ล่องแพลำน้ำแม่แตง

สองฝั่งของลำน้ำแม่แตงยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และนกนานาชนิด ซึ่งจัดได่ว่าเป็นสายน้ำที่มีบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่ตื่นเต้นและเต็มไปด้วยเกาะแก่ง โขดหิน การเดินทางเริ่มต้นที่น้ำพุร้อนโป่งเดือด จนถึงบ้านปางป่าคา (7กม.) หรือบ้านป่าข้าวหลาม (9 กม.) จากนั้นเริ่มล่องแพใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง จะถึงบ้านสบก๋ายซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการล่องแพ ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว

 • พระตำหนักเอื้องเงิน

เป็นอาคารทรงชาเลย์ที่กรมป่าไม้ได้สร้างถวายสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ และทรงพระราชทานนามว่า “พระตำหนักเอื้องเงิน”ใช้เป็นที่ประทับของพระองค์ ตั้งอยู่บริเวณดอยกิ่วลมที่มีทัศนียภาพโดยรอบสวยงาม ภายในบริเวณโดยรอบพระตำหนักมีการออกแบบภูมิทัศน์ที่ประกอบด้วยพันธุ์พืช ประจำถิ่นกล้วยไม้ “เอื้องเงินหลวง” ที่ออกดอกสะพรั่งในช่วงเดือนมกราคม ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นพืชเมืองหนาวที่หลากหลายพันธุ์และหลากสีสัน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 1,470 เมตร ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 13 จุด

 • ห้วยน้ำรูและดอยสามหมื่น

ห้วยน้ำรูมีลักษณะเป็นตาน้ำเล็กๆ ที่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าของดอยสามหมื่น และเป็นต้นน้ำของลำน้ำแม่แตงที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่ปิง อยู่ห่างจากดอยช้างประมาณ 10 กิโลเมตร ส่วนดอยสามหมื่นเป็นที่ตั้งของหน่วยจัดการต้นน้ำ ซึ่งมีจุดชมวิวอยู่บนยอดดอย ถ้าวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างชัดเจน

 • น้ำตกแม่ปิง

ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของลำน้ำแม่ปิงน้อย เป็นน้ำตกที่มีจำนวน 4 ชั้น ความสูงโดยประมาณ 50 เมตร พื้นที่โดยรอบถูกปกคลุมด้วยป่าดิบชื้น

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น.
ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี ช่วงหน้าหนาวเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุด
ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

 • ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท
 • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 200 บาท
ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

อุทยานฯมีบ้านพักบริการ รวมทั้งสถานที่กางเต็นท์ ร้านอาหาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่ตั้ง – ติดต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 5 ต.กึ๊ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5324 8491, 08 4908 1531 (มือถือ)
เวบไซต์ : www.dnp.go.th
การเดินทาง
รถยนต์ : จากอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ มาตามเส้นทางหลวงหมายเลข 107 และเข้าทางแยกซ้ายมือที่ตลาดแม่มาลัย (อำเภอแม่แตง) ไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 (สายมาลัย-ปาย) จนถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 65-66 มีทางแยกขวามือซึ่งมีป้อมยามตั้งอยู่ทางเข้าถึงบริเวณห้วยน้ำดัง

ระยะทางประมาณ6 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง แล้วเดินทางต่อไปอีกระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยช้าง ถ้าเดินทางต่อไปอีกตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1095 จากหลักกิโลเมตรที่ 66 ไปยังอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงบ้านแม่ปิงจะมีทางแยกขวามือเป็นทางลูกรังของรพช.หมายเลข มส. 11024 อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง

รถโดยสาร : จากสถานีขนส่งอาเขต เชียงใหม่ มีบริการรถตู้ และรถประจำทาง มายัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน รถจะผ่านทางเข้าห้วยน้ำดัง สามารถขอลงบริเวณนี้ได้แล้วรอโบกรถนักท่องเที่ยวเข้าไปด้านใน

– ค่าโดยสารรถตู้คนละ 150 บาท

หรือจะนั่งรถจนถึงตัว อ.ปาย แล้วเช่ามอเตอร์ไซค์ หรือซื้อ One day trip เที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

– ค่าใช้จ่าย One day trip จากปาย ไปดูทะเลหมอกห้วยน้ำดัง คนละ 300 บาท

ที่พักปาย
โรงแรมโยมา

โรงแรมตกแต่งสวย เงียบสงบ บรรยากาศดี อาหารเช้าอร่อย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องครบ มีบริการรถรับ-ส่ง ไปถนนคนเดินฟรี มีจักรยานให้ยืมฟรี พนักงานบริการเป็นกันเอง มีสระว่ายน้ำ

ปายวิลเลจ บูติก รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม

โรงแรมตั้งอยู่สุดถนนคนเดินปาย ห่างจากขนส่งปาย ประมาณ 300 เมตร หาของกินง่าย ที่พักตกแต่งสวย ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ มีรถบริการพาไปชมฟาร์มฟรี พนักงานบริการดี

โฮเต็ล เด อาร์ติสต์ โรส ออฟ ปาย

โรงแรมสวย เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น สไตล์ล้านนา วิวสวย บรรยากาศดี ไม่พลุกพล่าน อยู่ติดริมแม่น้ำปาย อยู่สุดของถนนคนเดิน มีบริการรถรับ-ส่งสนามบิน มีที่นั่งริมน้ำซึ่งมีบ่อน้ำอุ่นให้แช่เท้า

เรเวอรี่ สยาม รีสอร์ท

โรงแรมตั้งอยู่ติดแม่น้ำปาย ภายในโรงแรม ร่มรื่น ตกแต่งสไตล์ยุโรป ห้องพักสวย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ พนักงานบริการดี มีบริการรถรับ-ส่งไปถนนคนเดินฟรี มีสระว่ายน้ำ

ดูโรงแรมในปาย ทั้งหมด คลิ๊ก

Post Views 4160

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *