เขาปินะ พระพุทธไสยาสน์

เขาปินะ ที่อยู่ตำบลนาวง ห่างจากตัวเมืองตามถนนเพชรเกษมประมาณ 45 กิโลเมตร มีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกะทะคว่ำ ตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ำ ซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้? บริเวณทางเข้าถ้ำมีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 89

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *