ลำพูน, ข้อมูลท่องเที่ยวลำพูน, การเดินทาง

ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า “นครหริภุญไชย” สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุง ละโว้พระนามว่า จามเทวี มาปกครอง เมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครอง นคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร

จังหวัดลำพูนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

การมาเที่ยว จ.ลำพูน สามารถจัดโปรแกรมเที่ยวรวมกับ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง ได้ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกัน ใช้เวลาเดินทางไม่นาน

รถยนต์ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง
รถโดยสาร : บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางปรับอากาศบริการทุกวันจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการรถปรับอากาศวีไอพีของ และบริษัท อินทราทัวร์ (ประตูน้ำ) โทร. 0 2208 0840, 0 2208 0580 สาขาลำพูนโทร. 08 9636 9983

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทร. 0 2936 285266 หรือ www.transport.co.th บริษัท บขส.จำกัด (ลำพูน)โทร. 0 5351 1173 ประชาสัมพันธ์สถานีขนส่งลำพูน โทร. 0 5356 1263

รถไฟ : รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016 หรือ www.railway.co.th
เครื่องบิน : สามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แล้วต่อรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่-ลำพูน จากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าจังหวัดลำพูน รถออกทุกวันตั้งแต่ 05.00-20.30 น. ทุก 30 นาที ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที ออกจากและสถานีขนส่งช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ถึงปลายทาง สถานีขนส่งจังหวัดลำพูน ถนนสนามกีฬา สอบถามรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่

  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-356- 1111  www.thaiairways.com
  • นก แอร์ โทร. 1318 www.nokair.com
  • บางกอกแอร์เวย์ โทร. 1771, 0 2-270-6699 www.bangkokair.com
  • ไลอ้อนแอร์ โทร. 02-529-9999 www.lionairthai.com
  • ไทย แอร์ เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com
  • ไทยสมายล์ โทร. 1181 , 02-118-8888 www.thaismileair.com

 

 

Post Views 2403

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *