ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จันทบุรี

ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านท่าสอน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง มีพื้นที่ 120,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 18 กิโลเมตร บนเส้นทางถนนสุขุมวิท ประมาณ กิโลเมตร ที่ 374-375 เป็นป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ อยู่ในความดูแลของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี) ภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วย ห้องบรรยาย ห้องเรียนธรรมชาติ ได้แก่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 60 นาที เป็น เส้นที่ทอดผ่านป่าชายเลนมีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น โกงกาง แสม ลำพู แต่ละจุดแสดงสื่อความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติไว้

นอกจากนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายนของทุกปี จะพบกับป่าของ หิงห้อย ส่องแสงระยิยระยับตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร และทางศูนย์ฯ ได้ทำ เส้นทางขี่จักรยาน ประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ลัดเลาะไปตามป่าชายเลน มีจักรยานให้เช่า ราคาคันละ 20 บาท และที่บริเวณป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุยังเป็นแหล่งรวบรวมของนกน้ำและนกนานาชนิด เช่น นกเหยี่ยวแดงคอขาว โดยทางสถานีฯ มีกล้องส่องดูนกไว้บริการ

สถานที่พัก ทางสถานีฯ มีเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว พักได้ 2-5 คน ราคา 120-300 บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ คนละ 50 บาท การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั่งรถสายกรุงเทพฯ-ตราด หรือ จากตัวเมืองตราดมีรถสายตราด-แสนตุ้ง มาลงที่หน้าสถานีฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี) โทร. 0 3942 4186, 08 9245 3509

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 1576

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *