เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางเศรษฐีชัมภล

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางเศรษฐีชัมภล (ปางมหาราช) ประดิษฐาน ณ? พุทธสถานจีเต็กลิ้ม 111 บ้านบางหอย ตำบลศรีจุฬา เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือเจ้าแห่งยักษ์หล่อด้วยโลหะขนาดฐานกว้าง 2 เมตร? ลักษณะสมบูรณ์น่าเลื่อมใส ซึ่งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ให้คุณด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ และการค้าขาย ในการจัดงานตรุษจีนฉลอง 222 ปี เยาวราช เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ได้อัญเชิญรูปหล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย ไปให้ประชาชนสักการะบูชาทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

ปัจจุบันพุทธสถานจีเต็กลิ้ม ได้แกะสลักเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี้ยจากหยกเขียวน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม นับเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่แกะสลักจากหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม พระศรีอริยเมตตรัย พระอวโลกิเตศวรพันกร เทพเจ้ากวนอู เป็นต้น ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมานมัสการเป็นประจำ

การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข 3076 (นครนายก-บ้านสร้าง)? เลี้ยวผ่านด้านหลังอนามัยหนองทราย ผ่านวัดศรีจุฬา รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 770

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *