เล่นน้ำตกพลิ้ว ชมฝูงปลาพลวง อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป มีเนื้อที่ทั้งหมด 84,063 ไร่ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่พบ เช่น ขนุนป่า กระท้อนป่า พิมเสนขึ้นอยู่ทั่วไป และยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อีกมากมาย ที่เห็นได้บ่อย คือ หมูป่า เลียงผา พังพอน กระแต หมีควาย ชะนี ลิง ฯลฯ และยังเป็นที่อยู่ของปลานานาชนิด เช่น ปลาพลวง ปลาดุก ปลาฉาก

คำว่า พลิ้ว กล่าวกันว่าเป็นภาษาชอง ซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิม แปลว่า ทราย หรือ หาดทราย แต่เข้าใจกันว่า น้ำตกพลิ้วคงจะได้ชื่อมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งชอบขึ้นในดินปนทราย เป็นไม้เถามีดอกเป็นผลเล็กขนาดลูกเกด สีเหลืองอมแดง ขึ้นทั่วไปในแถบนี้ น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำตลอดปี น้ำใสมองเห็นพื้นล่าง ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย

สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

น้ำตกคลองนารายณ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า น้ำตกเขาสระบาป อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร บนเส้นทางสายจันทบุรี-แหลมสิงห์ น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ต้องเดินลัดเลาะผ่านป่าซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์และความงดงามตามธรรมชาติ สายน้ำตกสูง 25 เมตร บรรยากาศเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบอย่างแท้จริง

น้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 200 เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีต้นกำเนิดมาจากลำธารน้ำใต้ดินที่ผุดขึ้นตรงซอกหินบนหน้าผาแล้วไหลลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง น้ำใสเหมาะกับการลงเล่นน้ำ ก่อนถึงตัวน้ำตกจะมีแอ่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นที่อาศัยของปลาพลวง และจะพบเฉพาะตามลำธารน้ำตกบางภาคเท่านั้น

ในบริเวณน้ำตกพลิ้วยังมีโบราณสถานที่สำคัญอยู่สองแห่ง ได้แก่


ซ้าย. ปิรามิดพระนางเรือล่ม ขวา. อลงกรณ์เจดีย์

ปิรามิดพระนางเรือล่ม อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประมาณ 200 เมตร เป็นสถูปทรงปิรามิดสร้างด้วยหินแกรนิต เมื่อ พ.ศ. 2424 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงความรักที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงมีต่อพระนางเจ้าสุนันทาฯ หลังจากที่พระองค์เสด็จทิวงคตเนื่องจากเรือพระประเทียบล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในปิรามิดบรรจุพระอังคารส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้ด้วย

อลงกรณ์เจดีย์ อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประมาณ 250 เมตร สร้างด้วยศิลาแลง เมื่อ พ.ศ. 2419 โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เสด็จประพาสน้ำตกพลิ้ว เมื่อ พ.ศ. 2417 ทั้งสองพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในน้ำตกพลิ้วมาก จึงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและพระราชทานนามเจดีย์นี้ว่า อลงกรณ์เจดีย์

น้ำตกตรอกนอง อยู่ทางทิศตะวันตกของน้ำตกพลิ้ว ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 26 กิโลเมตร ไปตามถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี-ขลุง-มะขาม เมื่อถึงสี่แยกอำเภอขลุง เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางสายอำเภอขลุง-อำเภอมะขาม ประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านตรอกนอง ทางแยกเข้าน้ำตกอยู่ทางซ้ายมือ เข้าไปอีก 2 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานฯน้ำตกพลิ้วที่ 1 (น้ำตกตรอกนอง)

น้ำตกตรอกนองมี 3 ชั้น ชั้นแรก ชื่อ น้ำตกไม้ซี้ (ไม้ซี้ แปลว่า ต้นไผ่) อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ เพียง 500 เมตร การเดินทางไปน้ำตกชั้นนี้ต้องเดินทางผ่านอุโมงค์ป่าไผ่ มีความยาว 50 เมตร ชั้นที่สอง ชื่อ น้ำตกกลาง ห่างจากชั้นที่ 1 ประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติอันสวยงามของพันธุ์ไม้ ดอกไม้ป่านานาชนิด และ ชั้นที่สาม คือ น้ำตกตรอกนอง ห่างจากชั้นที่ 2 ประมาณ 1 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นลำธารที่ไหลตกมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร

การเดินทางไปยังน้ำตกต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการนำทาง นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปชั้นบนสุดนี้ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ก่อน และสำหรับผู้ที่ต้องการพักแรมท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบ สามารถนำเต็นท์มาตั้งแคมป์พักแรมได้ โดยทางอุทยานฯ น้ำตกพลิ้ว มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ 2 คน ราคา 270 บาท/คืน

นอกจากนี้ทางอุทยานฯ ได้จัดทำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไว้ 3 เส้นทาง เส้นทางแรก เส้นทางศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศน์ป่าร้อน (อยู่ที่ทำการอุทยานฯ น้ำตกพลิ้ว) ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร ใช้เวลา 45 นาที ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าเขตร้อน ต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่า และได้จัดทำป้ายสื่อความหมายไว้

เส้นทางที่ 2 เส้นทางศึกษาความหลากหลายของทางชีวภาพ (อยู่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ที่ 1 น้ำตกตรอกนอง) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที จะพบเห็นนกและผีเสื้อชนิดต่าง ๆ

เส้นทางที่ 3 เส้นทางศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศน์ (หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ น้ำตกพลิ้ว ที่ 3 น้ำตกคลองนารายณ์) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ผ่านจุดชมวิว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่าชมธรรมชาติ ระหว่างทางจะพบสัตว์ป่า และนกชนิดต่าง ๆ

แอ่งน้ำตกพริ้ว เล่นน้ำกับปลาพลวง

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เปลี่ยว ไม่ค่อยมีคนมาเดิน

ขอนไม้ข้ามลำธาร

เกือบจะถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้ว

ศาลเจ้าพ่อเขาสระบาป

อัตราค่าเข้าอุทยานฯ

นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ที่พักน้ำตกพลิ้ว

อุทยานฯ มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง พักได้ 6 คน ราคา 1,800 บาท ค่ายพักแรม จำนวน 2 หลัง พักได้ 30 คน ราคา 3,000 บาท (อยู่ที่น้ำตกตรอกนอง) และ จำนวน 2 ห้อง พักได้ 15 คน ราคา 1,500 บาท มี เต็นท์ ให้เช่าพักแรม พักได้ 2-8 คน ราคา 150-600 บาท และในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา 30 บาท/คน/คืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว โทร. 0 3943 4528 หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 หรือ www.dnp.go.th

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 14 กิโลเมตร ไปตามถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี-ขลุง กิโลเมตรที่ 346 มีทางแยกซ้ายไปน้ำตกพลิ้ว 2 กิโลเมตร หรือใช้บริการรถสองแถวจันทบุรี-ขลุง, จันทบุรี-แหลมสิงห์ ค่าโดยสารประมาณ 35 บาท มาลงที่บริเวณหน้าปากทางเข้าอุทยานฯ

ที่จำหน่ายบัตรเข้าอุทยาน

ทางเข้าน้ำตกพลิ้ว

ทางเดินภายในอุทยาน

ฝูงปลาพลวง

แอ่งน้ำตกพลิ้ว

แอ่งน้ำตกพลิ้ว

แมงมุม

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
  • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
ที่ตั้ง – ติดต่อ
ที่อยู่ :
ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190
การเดินทาง
รถยนต์ : ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 14 กิโลเมตร ไปตามถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี-ขลุง กิโลเมตรที่ 346 มีทางแยกซ้ายไปน้ำตกพลิ้ว 2 กิโลเมตร
รถโดยสาร : ใช้บริการรถสองแถวจันทบุรี-ขลุง, จันทบุรี-แหลมสิงห์ ค่าโดยสารประมาณ 35 บาท มาลงที่บริเวณหน้าปากทางเข้าอุทยานฯ
ที่พักจันทบุรี
มณีจันท์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ

ทำเลดี ตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก บรรยากาศร่มรื่น ที่จอดรถกว้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส อาหารเช้ามีให้เลือกหลากหลาย พนักงานบริการดี ใกล้แหล่งท่องเที่ยว

ดี วารี ดีวา ริมน้ำ จันทบุรี

ตั้งอยู่ในทำเลดี วิวสวย บรรยากาศดี มีห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ห้องพักสะอาด เหมาะสำหรับพักผ่อน มินิบาร์ในห้องทานฟรี ใกล้สถานที่ช้อปปิ้ง(โรบินสัน )และร้านอาหารดังของจันทบุรี

โรงแรมเกษมศานติ์

โรงแรม 3 ชั้นอายุ 50 ปี ตบแต่งใหม่สวยงาม ในแบบโมเดิร์น เงียบสงบ ตั้งอยู่ในเมือง ห้องพักสะอาด พนักงานบริการดี มีที่จอดรถ อาหารเช้าอร่อย โรงเเรมอยู่ติดกับชุมชนริมน้ำจันทรบูร ใกล้โบสถ์ และตลาด สามารถเดินไปได้

ฮ็อป อินน์ จันทบุรี

ตั้งอยู่ในกลางเมือง ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ใกล้โรงแรมมีร้านสะดวกซื้อ 7-11 ใกล้ถนนคนเดินกลางคืน หาของกินง่าย ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ที่จอดรถกว้างขวาง

ดูโรงแรมใน จันทบุรี ทั้งหมด คลิ๊ก

Post Views 5890

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *