วัดพระธาตุจอมแจ้ง แพร่

วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ เลยพระธาตุช่อแฮไป 1 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดราว 10 กิโลเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 1331 ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง องค์พระธาตุจอมแจ้งสีทอง สูง 29 เมตร ฐานกว้าง 10 เมตร

ตามตำนานเล่าว่าพระพุทธองค์เสด็จถึงสถานที่นี้จวนสว่างพอดี จึงเรียกว่า พระธาตุจวนแจ้ง ต่อมาเพี้ยนเป็นจอมแจ้ง สันนิษฐานว่าเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า บริเวณพระธาตุผู้หญิงห้ามเข้า ที่นี่มีศาลาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ตำบลป่าแดง หรือพิพิธภัณฑ์ของจังหวัด รวบรวมสิ่งของโบราณที่หาดูได้ยาก

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 205

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *