พระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน / พระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู มีชื่อเรียกแต่เดิมว่าวัดปลายดอย เป็นพระธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของแม่ฮ่องสอน เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญมาแต่โบราณ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุดอยกองมูตามชื่อของพระธาตุ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของรอบเมืองแม่ฮ่องสอน สนามบินแม่ฮ่องสอน ได้อย่างชัดเจนและสวยงาม วัดนี้มีงานเทศกาลประจำปีหลายงาน เช่น ในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยเฉพาะในวันออกพรรษาจะมีการตักบาตรดาวดึงส์ หรือตักบาตรเทโว

สนามบินแม่ฮ่องสอน

วิวจากพระธาตุดอยกองมู สนามบินแม่ฮ่องสอน

ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

วิวจากพระธาตุดอยกองมู เมืองแม่ฮ่องสอน

พระธาตุเจดีย์องค์เล็ก

พระธาตุเจดีย์องค์เล็ก

พระเจดีย์องค์ใหญ่

พระเจดีย์องค์ใหญ่

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 ? 19.00 น.
ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม

  • ไม่มีค่าเข้าชม
ที่ตั้ง – ติดต่อพระธาตุดอยกองมู
ที่อยู่ :
ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
การเดินทาง
รถยนต์ : วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ พระยาสิงหนาทราชาขึ้นไปทางซ้ายมือ เป็นทางลาดยางขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัด
รถโดยสาร : ไม่มีรถโดยสารไปถึงต้องเหมาสองแถวจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน หรือใช้บริการเที่ยว One day trip

Post Views 1851

Universal AC Adapterเครื่องชั่งกระเป๋าเดินทาง

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *