อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ดอยสะเก็ด เป็นอำเภอที่อยู่ตรงกลางของจังหวัดเชียงใหม่ ฝั่งตะวันออก เป็นอำเภอที่มีพื้นที่สีเขียวหรือ ป่า มากกว่า 50% และเป็นอำเภอที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเชียงราย ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอดอยสะเก็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด เขื่อนแม่กวง สวนทวีชล ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวดอยสะเก็ด และ รอบๆ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด เขื่อนแม่กวง สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read more

น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (ปรับปรุงใหม่ 2018)

เชียงใหม่ / น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด เป็นแหล่งน้ำแร่น้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่เกิดจากที่ราบลุ่ม ซึ่งล้อมรอบไปด้วยนาข้าว โดยเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณน้ำพุร้อนให้เป็นจุดอาบน้ำ โดยสร้างที่นั่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน ให้นำขันน้ำมาตักอาบ ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศเย็น โดยชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำที่นี่เป็นประจำทุกวัน ช่วงเช้า 6.00 น. และช่วงบ่าย 15.00 น.

Read more