อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ดอยสะเก็ด เป็นอำเภอที่อยู่ตรงกลางของจังหวัดเชียงใหม่ ฝั่งตะวันออก เป็นอำเภอที่มีพื้นที่สีเขียวหรือ ป่า มากกว่า 50% และเป็นอำเภอที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเชียงราย ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอดอยสะเก็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด เขื่อนแม่กวง สวนทวีชล ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวดอยสะเก็ด และ รอบๆ

การมาเที่ยวดอยสะเก็ด สามารถจัดโปรแกรมเที่ยวได้หลายแบบ เช่น เช้าไป เย็นกลับ จากตัวเมือง, ดอยสะเก็ด – แม่กำปอง, หรือ จะเลยไปยังเชียงรายก็ยังได้

การเดินทางมาดอยสะเก็ด

โดยรถสาธารณะ

  • จากตัวเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ขึ้นรถได้สองที่ ได้แก่ขนส่งช้างเผือก และ ข้างกาดหลวง เป็นรถสองแถวสีเหลือง สาย “ป่าป้อง น้ำพุร้อน ดอยสะเก็ด” ให้บริการในเวลา 6.00-18.00 น.

โดยรถยนต์

  • จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ถนนแก้วนวรัฐ ผ่านแยกแม่กวง ขับตรงไปบนถนน 118 (ถนนสายเชียงใหม่ – เชียงราย) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

Post Views 2568

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *