อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เชียงราย ลำปาง พะเยา

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 731,250 ไร่ ครอบคลุมในพื้นที่ อ.แม่สรวย อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง และอ.แม่ใจ อ.เมือง จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นเขาสูงทอดตัวแนวเหนือ-ใต้ มีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูง 1,694 เมตร จากระดับน้ำทะเล

Read more

อุทยานแห่งชาติขุนแจ เชียงราย

อุทยานแห่งชาติขุนแจ มีชื่อเรียกตามชื่อของน้ำตกขุนแจ อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนมาก และยังมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปางบางส่วน พื้นที่ของอุทยานฯ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำลาวซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำกก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสลับเนินเขาปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้า ภายในอุทยานฯ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำตกและทิวทัศน์ที่งดงาม นอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขานับเป็นเวลามากกว่า 100 ปี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ น้ำตกแม่โถ ลักษณะเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี มีจำนวน

Read more

รวมที่พักลำปาง โรงแรม รีสอร์ทลำปาง

 ลำปาง / ที่พักลำปาง ลําปาง เป็นจังหวัดที่มีรถม้าเป็นพาหนะในการเดินทางเที่ยวภายในตัวเมืองลำปาง รถม้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ลักษณะที่นั่งผู้โดยสารคล้ายกับที่นั่งของจักรยานสามล้อ ซึ่งมีระดับสูงกว่าเล็กน้อยนั่งได้คันละ 2 คน ลำปางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความสวยงาม เช่น อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน แล้วยังมีโรงงานเซรามิกที่ทำจากดินขาวมากที่สุดในประเทศไทย ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ลายไก่ สามารถซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้ ส่วนวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ที่น่าสนใจมีหลายแห่ง อาทิเช่น

Read more

ลำปาง, ข้อมูลท่องเที่ยวลำปาง, การเดินทาง

ลำปาง เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจไม่ น้อยไปกว่าจังหวัดใด ๆ ชาวลำปางมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง วัดวาอารามและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น รถม้าพาหนะคู่เมือง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความบริสุทธิ์สวยงาม เป็นแหล่งทำไม้ในอดีต ช้างที่เคยทำหน้าที่ลากซุงจึงเป็นสัตว์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ เมือง เครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากดินขาวขึ้นชื่อ สิ่งเหล่านี้ทำให้นครลำปางกลายเป็นจุดหมายที่นักเดินทางมักแวะมาเยี่ยมชม ในอดีตเมืองลำปางมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ศรีดอนชัย ลัมภะกัมปะนคร เขลางค์นคร

Read more