เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium

เชียงใหม่ / เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium เชียงใหม่ ซู อควาเรียม (Chiangmai Zoo Aquarium) ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำครบวงจร แห่งแรก หนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ และถือได้ว่ามีความยาวมากที่สุดในโลก รวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและโลกใต้ทะเลด้วยกันเพื่อให้ชีวิตน้อยใหญ่ได้อาศัยพึ่งพิง เชียงใหม่

Read more

สวนสัตว์เชียงใหม่

เชียงใหม่ / สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนห้วยแก้ว ตีนดอยสุเทพ เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับสวนรุกขชาติห้วยแก้ว เป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 531 ไร่ บรรยากาศร่มรื่น ภายในนั้นมีสัตว์มากมายหลายชนิด ทั้งที่มีอยู่ในเมืองไทยและนำมาจากต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก

Read more