เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium

เชียงใหม่ / เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium เชียงใหม่ ซู อควาเรียม (Chiangmai Zoo Aquarium) ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำครบวงจร แห่งแรก หนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ และถือได้ว่ามีความยาวมากที่สุดในโลก รวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและโลกใต้ทะเลด้วยกันเพื่อให้ชีวิตน้อยใหญ่ได้อาศัยพึ่งพิง เชียงใหม่

Read more