เชียงคาน เลย

เชียงคาน เป็นเมืองขนาดเล็ก ริมแม่น้ำโขง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี และการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย แบบพอเพียง ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ภาพเรือนไม้เก่าแก่ตั้งเรียงแถวเป็นแนวยาวอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่ บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอยย่อย เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปไปกับถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เริ่มตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1-

Read more

10 ที่พักเชียงคาน ใกล้ถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง (อัปเดต 2024)

เชียงคาน เป็นอำเภอเล็ก ๆ ริมแม่น้ำโขงในจังหวัดเลย อยู่ตรงข้ามฝั่งลาว เป็นอำเภอที่มีขนบทำเนียมประเพณี วัฒนธรรม มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง วิถีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีอากาศหนาว จุดชมทะเลหมอก ถนนคนเดิน จนทำให้ผู้คนนิยมมาพักผ่อนท่องเที่ยวกัน ที่นี่มีที่พักไว้บริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบ โรงแรม โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์

Read more

รวมที่พักเชียงคาน โรงแรม รีสอร์ทเชียงคาน

เชียงคาน ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเลย เป็นอำเภอเล็กๆ ที่มีอาณาเขตติดกับแม่น้ำโขงซึ่งกั้นเขตแดนไทยลาว ในสมัยก่อนชาวหลวงพระบางเองก็ได้อพพยมาตั้งรกราก ที่ อ.เชียงคานและได้นำวัฒนธรรมเข้ามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเพณี อาหารการกิน ภาษาพูด ก็มีความคล้ายเคียงกัน จุดเด่นของเชียงคานคืออาคารบ้านเรือนตึกไม้แบบเก่าๆ ที่เรียงกันยาวเหยียด ริมแม่น้ำโขง ผู้คนใจดี การท่องเที่ยวในเชียงคานจะเป็นแบบเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น แก่งคุดคู้

Read more

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวเชียงคาน 2 วัน

ผู้สนับสนุน ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวเชียงคาน 2 วัน 1 คืน เมืองแห่งวัฒนธรรม ริมแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ถ่ายรูปกับบ้านไม้ เมืองเก่า อากาศหนาว วันที่ 1 06.30 น. ถึงเชียงคานตอนเช้า เริ่มวันใหม่ด้วยการใส่บาตรข้าวเหนียว หาซื้อของใส่บาตรได้แถวตลาด 07.00

Read more

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ เชียงคาน

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและยังมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองของชาวบ้าน โดยสามารถชมการทอผ้าและเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้ นักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ชาวไทดำแบบโฮมสเตย์ สามารถติดต่อได้ที่สมาคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์

Read more

พระใหญ่ภูคกงิ้ว เชียงคาน

พระใหญ่ภูคกงิ้ว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากแม่น้ำเหือง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค์ สูง 19 เมตร ตัวฐานกว้าง 7.2 เมตร ถูกสร้างขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ

Read more

พระพุทธบาทภูควายเงิน เชียงคาน

พระพุทธบาทภูควายเงิน อยู่ที่บ้านผาแบ่น ตำบลบุฮม พระพุทธบาทภูควายเงินเป็นรอยพระพุทธบาทยาวประมาณ 120 เซนติเมตร กว้าง 65 เซนติเมตร ประดิษฐานบนหินลับมีด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2478 รอยพระพุทธบาทภูควายเงินเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในแถบนี้มาก เมื่อครั้งที่การเดินทางมานมัสการยังลำบาก เชื่อกันว่าคนที่มีบุญวาสนาเท่านั้นจึงจะเดินทางมากราบไหว้ได้ คนที่วาสนาไม่ถึงจะต้องมีเหตุให้มาไม่ได้ ทั้งที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ก็ตาม บางคนก็หลงทาง ทุกปีในวันขึ้น

Read more

แก่งคุดคู้ เชียงคาน

แก่งคุดคู้ ตั้งอยู่ห่างจากถนนคนเดินเชียงคานประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นอยู่กลางลำน้ำโขง ซึ่งเป็นช่วงโค้งของน้ำโขงพอดี ทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวผ่านแก่ง ส่วนในหน้าน้ำ น้ำจะท่วมจนมองไม่เห็นแก่ง ส่วนช่วงเดือนที่เหมาะสมกับการชมแก่ง คือ เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม เป็นช่วงที่น้ำแห้ง การมองเห็นแก่งจะชัดเจน สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากชมธรรมชาติสองฝั่งน้ำโขง บริเวณแก่ง มีบริการเรือนำเที่ยวล่องแม่น้ำโขง ใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1 ชั่วโมง

Read more

วัดศรีคุณเมือง เชียงคาน

วัดศรีคุณเมือง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 โดยมีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างซึ่งจะเห็นได้จากโบสถ์ ลักษณะหลังคาลดหลั่นเหมือนอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 นอกจากนี้ในวัดยังมีธรรมาสน์ไม้แกะสลักลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาท ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม การเข้าชม เวลาทำการ

Read more

รีวิวเชียงคาน กิน เที่ยวเชียงคาน ภูทอก แก่งคุดคู้

เคยอ่าน รีวิวเชียงคาน ของคนอื่นมาก็เยอะ ดูรูปมาก็ไม่น้อย แต่คราวนี้ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วครับ ทริปเชียงคาน ทริปนี้ เราเดินทางด้วยรถตู้ ออกเดินทางตอน 3 ทุ่มกว่า ผ่านจังหวัดอะไรบ้างก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าพยายามหลับให้ได้มากที่สุด เวลาตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น รถตู้มาเช้าเอาที่ อ. ภูเรือ เราแวะมาสัมผัสความหนาวที่ยอดภูเรือ ยอดภูที่ได้ชื่อว่าหนาวสุดในประเทศไทย ยอดภูเรือ

Read more