วัดศรีคุณเมือง เชียงคาน

วัดศรีคุณเมือง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 โดยมีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างซึ่งจะเห็นได้จากโบสถ์ ลักษณะหลังคาลดหลั่นเหมือนอย่างศิลปะล้านนา

ศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 นอกจากนี้ในวัดยังมีธรรมาสน์ไม้แกะสลักลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาท ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง – ติดต่อ
ที่อยู่ :
ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 6-7 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
การเดินทาง
รถยนต์ : โดยมาจากตัวจังหวัดเลย (201) ถึงสามแยกเลี้ยวขวา(ไปแก่งคุดคู้) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรกไปทะลุ ถนนชายโขงแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง วัดอยู่ทางด้านซ้ายมือ

Post Views 604

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *