บันไดเลื่อนฮ่องกง Central-Mid-Levels escalators ยาวที่สุดในโลก

Central Mid-Levels escalators ฮ่องกง เป็นบันไดเลื่อนกลางแจ้งที่ได้ชื่อว่ายาวที่สุดในโลก ถูกบันทึกไว้โดย Guinness World Records มีความยาวทั้งสิ้น 800 เมตร หรือถ้าวัดระยะทางในแนวดิ่งจะมีระยะ 135 เมตร สาเหตุที่สร้าง Central Mid-Levels escalators ขึ้นมานั้น เป็นเพราะภูมิประเทศในบริเวณนี้เป็นเนินเขา

Read more