วัดเอคันโด เกียวโต Eikando Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดเอคันโด วัดเอคันโด (永観堂 : Eikando Temple) หรือชื่อเต็มคือวัดเอคันโด เซนรินจิ (Eikando Zenrin-Ji Temple) เป็นวัดพุทธ นิกายโจโด (Jodo) อยู่ในโซนตะวันออกของเกียวโต ใกลกับวัดนันเซงจิ (Nanzenji

Read more