วัดเอคันโด เกียวโต Eikando Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดเอคันโด

วัดเอคันโด (永観堂 : Eikando Temple) หรือชื่อเต็มคือวัดเอคันโด เซนรินจิ (Eikando Zenrin-Ji Temple) เป็นวัดพุทธ นิกายโจโด (Jodo) อยู่ในโซนตะวันออกของเกียวโต ใกลกับวัดนันเซงจิ (Nanzenji Temple) นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสองวัดนี้เป็นแพคคู่กัน ภายในวัดเอคันโดมีต้นเมเปิ้ลเป็นจำนวนมาก ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี (ปลายเดือนพฤศจิกายน) ใบไม้ในวัดจะเป็นสีแดง ช่วงนี้ทางวัดเปิดให้เข้าชมทั้งกลางวันและกลางคืน  มีนักท่องเที่ยวมาชมความงามเป็นจำนวนมาก

ประวัติวัดเอคันโด

ในสมัยเฮอัน (ค.ศ. 853) ได้มีการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ตำแหน่งปัจจุบันของวัดเอคันโด และต่อมาได้รับอนุญาตจากจักรพรรดิ์ (Emperor Seiwa) ให้ก่อตั้งเป็นวัดเซนรินจิ (Zenrin-ji)

ช่วงที่เป็นวัด มีเจ้าอาวาสท่านหนึ่งชื่อเอคัน (Eikan) เป็นพระที่ได้รับการนับถือจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ช่วงนั้นมาก็มีการเรียกชื่อวัดเป็นวัดเอคันโด (Eikando)

ค.ศ. 1467-1469 เกิดสงครามโอนิน (Onin war) ตัววัดได้รับความเสียหายจากสงครามเป็นอย่างมาก หลังจากสงครามสิ้นสุด ได้มีการซ่อมแซม และสร้างอาคารต่างๆ ในวัดขึ้นมากมาย ดังที่เห็นในปัจจุบัน

สถานที่สำคัญในวัดเอคันโด

สระน้ำโฮโจ (Hojo Pond) เป็นสระน้ำสระเดียวในวัด มีสวนสวยอยู่รอบๆ สระ นักท่องเที่ยวนิยมมาดูใบไม้เปลี่ยนสีรอบๆ สระ

เจดีย์ทาโฮโต (Tahoto Pagoda) เป็นเจดีย์ 2 ชั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1928 ตั้งอยู่บนเนินเขา จุดที่สูงที่สุดของวัด เจดีย์นี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของวัด นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปยังเจดีย์ได้ เมื่ออยู่บนเจดีย์จะมองเห็นเมืองเกียวโตในมุมสูง

อาคารวัดเอคันโด ประกอบด้วยอาคารหลายอาคาร มีทางเดินไม้เชื่อมต่อถึงกัน อาคารแรกมีชื่อว่าชาคาโด (Shakado) ด้านหลังอาคารมีสวนหินขนาดเล็กให้ชม และมีภาพที่ผนังประตู (fusuma)

ชาคาโด (Shakado)

สวนหิน

ใบไม้เปลี่ยนสี

ใบเมเปิ้ล

ใบไม้เปลี่ยนสี

วัดเอคันโด เซนรินจิ

การเดินทาง
รถไฟ : ลงที่สถานี Keage และเดินต่อไปอีกประมาณ 15 – 20 นาที
รถประจำทาง : ลงป้าย Nanzenji-Eikando-michi และเดินต่อไปอีกประมาณ 300 เมตร
การเข้าชม
เวลาเปิด – ปิด : 9:00 – 17:00 น.
วันปิด : ไม่มี
ค่าเข้าชม : 600 เยน (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี กลางวัน 1,000 เยน กลางคืน 600 เยน)

Post Views 1476

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *