รีวิวโรงแรม First world Hotel Genting

ผู้สนับสนุน First world Hotel เป็นโรงแรมยอดนิยมบนเกนติ้ง ประเทศมาเลเซีย ด้วยจำนวนห้องพักมีมากถึง 6,118 ห้อง สะดวกในการเที่ยวบนเกนติ้ง และมีโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่บ่อยๆ ราคาไม่แพง ทำให้คนนิยมจองห้องพักที่โรงแรม First word รีวิวนี้เป็น รีวิวโรงแรม First word ที่เราไปมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน

Read more