วัดเงิน กินคะคุจิ เกียวโต Ginkakuji Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดเงิน กินคะคุจิ Klook.com วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple : 銀閣寺) หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า วัดเงิน (คำว่า 銀 : gin แปลว่าเงิน) เป็นวัดนิกายเซน ตั้งอยู่ในเกียวโต ฝั่งทิศตะวันออก วัดนี้สร้างขึ้นในปี

Read more