12 ที่พักฮอยอัน Hoi An เมืองมรดกโลก ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก

ที่พักเวียดนาม / ที่พักฮอยอัน ฮอยอัน (Hội An)เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเล เป็นเมืองท่องเที่ยวของเวียดนามกลาง นักท่องเที่ยวมักมาเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าฮอยอัน เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2542 สถานที่ท่องเที่ยวก็มีชายหาด ย่านเมืองเก่า สะพานญี่ปุ่น ล่องเรือกระด้ง เที่ยวตลอดกลางคืน ริมฝั่งแม่น้ำมีร้านคาเฟ่ บาร์ และ ร้านกาแฟมากมาย อาหารเวียดนามในย่านนี้ราคาไม่แพง รสชาติถูกปากคนไทย การมาเที่ยวฮอยอันนิยมเที่ยวคู่กับเมืองดานัง เนื่องจากเป็นเมืองใกล้กัน

Read more