เกียวโต ทาวเวอร์ Kyoto tower

ญี่ปุ่น / เกียวโต / เกียวโต ทาวเวอร์ เกียวโต ทาวเวอร์ (Kyoto tower : 京都タワー) เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเกียวโต มีความสูง 131 เมตร มีความสูงไม่มากเมื่อเทียบกับตึกสูงๆ ในโอซาก้า หรือ โตเกียว เพราะเกียวโตเป็นเมืองแห่งวัด และศาลเจ้าเก่า

Read more