พระราชวังอิมพีเรียล สะพานนิจูบาชิ (สะพานแว่นตา)

ญี่ปุ่น / โตเกียว / พระราชวังอิมพีเรียล พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโคเคียว (Kōkyo 皇居) ตั้งอยู่ไม่ไกลกับสถานีรถไฟโตเกียว ตำแหน่งที่พระราชวังอิมพีเรียลตั้งอยู่นั้น เดิมที่เป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ มีพื้นที่กว้างมาก ล้อมรอบด้วยคูน้ำลึกป้องกันการรุกรานของข้าศึก มีกำแพงหินขนาดใหญ่ ประสาทเอโดะ เป็นที่อยู่ของโชกุนโทคุกาวา (Tokugawa)

Read more