พระราชวังอิมพีเรียล สะพานนิจูบาชิ (สะพานแว่นตา)

ญี่ปุ่น / โตเกียว / พระราชวังอิมพีเรียล

พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโคเคียว (Kōkyo 皇居) ตั้งอยู่ไม่ไกลกับสถานีรถไฟโตเกียว ตำแหน่งที่พระราชวังอิมพีเรียลตั้งอยู่นั้น เดิมที่เป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ มีพื้นที่กว้างมาก ล้อมรอบด้วยคูน้ำลึกป้องกันการรุกรานของข้าศึก มีกำแพงหินขนาดใหญ่

ประสาทเอโดะ เป็นที่อยู่ของโชกุนโทคุกาวา (Tokugawa) ผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี 1603-1867 หลังจากโชกุนได้หมดอำนาจได้มีการย้ายเมืองหลวงจากเกียวโต มายังโตเกียว และได้มีการสร้างพระราชวังอิมพีเรียลเพื่อเป็นที่อยู่ของจักรพรรดิเมจิตรงตำแหน่งของประสาทเอโดะ พระราชวังอิมพีเรียลสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1888 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัวพระราชวังอิมพีเรียลได้รับความเสียหายมากจากการสู้รบ หลังจากสงครามสงบลงจึงได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมใหม่ โดยคงไว้ซึ่งรูปร่างเดิม

สะพานที่ใช้ข้ามไปยังพระราชวังอิมพีเรียล เดิมทีเป็นสะพานไม้ 2 ชั้นชื่อว่านิจูบาชิ (Nijubashi แปลว่า สะพาน 2 ชั้น) ภายหลังมีการสร้างใหม่เป็นสะพานหิน มีรูปร่างเป็นครึ่งวงกลม เมื่อสะท้อนกับผิวน้ำมีลักษณะคล้ายแว่นตาจึงเรียกสะพานนี้ว่าเมงาเนะบาชิ (Meganebashi แปลว่า สะพานแว่นตา) สะพานแห่งนี้เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยจะนิยมมาช่วงเช้าเพื่อที่จะได้เห็นแสงสะท้อนคล้ายแว่นตา

การเข้าชมในพระราชวังนั้นจะเปิดให้เข้าชมปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มกราคม ในเทศกาลปีใหม่ และ วันที่ 23 ธันวาคม วันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปด้านในได้ และจะได้เห็นราชวงศ์หลายพระองค์ที่ระเบียงของพระราชวัง ในวันนี้ชาวญี่ปุ่นจะชูธงชาติญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวญี่ปุ่น

นอกเหนือจากการเข้าชมใน 2 วันด้านบน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมในเขตพระราชวังอิมพีเรียล (ไม่เข้าไปในตัวอาคาร) จะมีไกด์ประจำพระราชวังพาชม พร้อมอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ การลงทะเบียนเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่าย มีเฉพาะวันธรรมดาจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 13.30 น. ใช้เวลารอบละ 1 ชั่วโมง 15 นาที

ลงทะเบียนเข้าชมพระราชวังอิมพีเรียล sankan.kunaicho.go.jp/english/guide/koukyo.html

ในส่วนของสวนทางทิศตะวันออก (Imperial Palace East Gardens) เปิดให้เข้าชมได้ในวันอังคาร – พฤหัสบดี, เสาร์ – อาทิตย์ และจะปิดในวันสำคัญต่างๆ

รอบๆ พระราชวังอิมพีเรียล

คูน้ำรอบพระราชวัง

การเดินทาง
รถไฟ JR : ลงที่สถานี Tokyo ทางออก Marunochi Central Exit หรือ Marunochi South Exit และเดินต่อไปอีกประมาณ 15 นาที
รถไฟ Subway : ลงได้สองสถานี Nijubashimae Station (C10), Hibiya Station (I08) (C09) (H07) และเดินต่อไปอีกประมาณ 10 นาที
การเข้าชม
เวลาเปิด – ปิด : ชมด้านนอก, สะพานแว่นตา Nijubashi ได้ทุกวัน ตลอดเวลา
วันปิด : ไม่มี
ค่าเข้าชม : ไม่มี

Post Views 15055

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *