รีวิวโอเอซีส ซี เวิลด์ Oasis Sea World จันทบุรี ชมการแสดงโลมา

จันทบุรี / รีวิวโอเอซีส ซี เวิลด์ Oasis Sea World จันทบุรี ชมการแสดงโลมา ปัจจุบันสถานที่จัดแสดงโชว์โลมามีอยู่ด้วยกันหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นที่พัทยา, ซาฟารีเวิลด์, โอเอซีส ซี เวิลด์ สำหรับที่ๆ เปิดแสดงโชว์เป็นเจ้าแรกๆ นั้นเป็น โอเอซีส

Read more