โตเกียวทาวเวอร์ Tokyo Tower

ญี่ปุ่น / โตเกียว / โตเกียวทาวเวอร์ Tokyo Tower โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) สิ่งก่อสร้างที่สูงอันดับสองในญี่ปุ่น โดยมีความสูงรองจาก Tokyo Skytree ปัจจุบัน Tokyo Tower ใช้เป็นที่ส่งสัญญาณวิทยุ, โทรทัศน์ และเป็นจุดชมวิวมุมสูงในโตเกียว

Read more