หอคอยซิเทงคาคุ โอซาก้า Tsutenkaku Tower

ญี่ปุ่น / โอซาก้า / หอคอยซิเทงคาคุ Tsutenkaku Tower หอคอยซิเทงคาคุ (Tsutenkaku) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของโอซาก้า ชื่อ “Tsutenkaku” มีความหมายภาษาอังกฤษว่า “Building leading to heaven” หอคอยนี้มีอายุครบ 100 ปีในปี

Read more