พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน นครนายก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ตั้งอยู่วัดฝั่งคลอง ตำบลปากพลี ริมทางหลวงหมายเลข 33 พิพิธภัณฑ์นี้เป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทยพวนในอดีตอายุราว 200 ปี เช่น ผ้าซิ่นไทยพวน โม่หิน ถังต้มกาแฟโบราณ อุปกรณ์ในการทำนา เครื่องมือในการทอผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง และทำไข่เค็มสูตรใบเตยหอม สอบถามข้อมูลโทร. 0 3739 9833

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 390

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *