ข้อมูลยื่น VISA ไต้หวัน อย่างละเอียด เอกสารครบครั้งเดียวผ่าน

ฟรีวีซ่าไต้หวัน กรกฎาคม 2561 ทางการไต้หวัน มีการปรับลด Free Visa คนไทยจาก 30 วันเป็น 14 วัน


พูดถึงการยื่นวีซ่าไต้หวันทีไร คนมักจะเข้าใจว่ามันต้องยุ่งยาก เอกสารเยอะ ต้องมีเงินติดบัญชีหลายบาท แต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้น แค่เราเตรียมเอกสารให้ครบ หลักฐานการงาน การเงินพร้อม เท่านี้โอกาสผ่านวีซ่าไต้หวันก็มากกว่า 99% แล้ว

ในรีวิวนี้จะบอกขึ้นตอนการเตรียมเอกสารยื่น VISA Taiwan ไปจนถึงการกรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียด สำหรับมนุษย์เงินเดือน ฟรีแลนซ์ เจ้าของกิจการ นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน ผู้ไม่มีรายได้ ฯลฯ

1. มี VISA ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องทำ VISA Taiwan

ก่อนที่จะบอกถึงขึ้นตอน ให้สำรวจก่อนว่าคุณมี VISA ดังต่อไปนี้ ที่ยังอยู่ในช่วงที่เดินทางเข้าประเทศนั้นได้ เพราะถ้าคุณมี นั่นหมายถึงคุณสามารถใช้เดินทางเข้าไต้หวันได้เลย โดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าไต้หวัน แต่ต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่หน้านี้ niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast ก่อนที่จะเดินทาง

  • สหรัฐอเมริกา
  • แคนาดา
  • อังกฤษ
  • ญี่ปุ่น
  • ออสเตรเลีย
  • นิวซีแลนด์
  • เชงเกนสหภาพยุโรป

แต่ถ้าคุณไม่มี VISA ด้านบนเลย ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไร ก็แค่ทำ VISA ไต้หวันเหมือนคนอื่นๆ ทั่วไป

2. เอกสารที่ใช้ในการยื่น VISA

2.1 Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.2 รูปถ่าย 2 นิ้ว (2 x 1.5 นิ้ว หรือ 4 x 5.5 ซ.ม.) ฉากหลังขาว จำนวน 2 ใบ

2.3 สำเนา Passport 1 แผ่น

2.4 สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น

2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น

2.6 สำเนาตั๋วเครื่องบิน, E-ticket หรือ Itinerary

2.7 สำเนา Book bank 6 เดือนล่าสุด (สำหรับผู้ update สม่ำเสมอทุกเดือน) หรือ Statment ย้อนหลัง 6 เดือน (ขอได้ที่ธนาคาร มีค่าใช้จ่าย 150 บาท) ควรมีเงินติดบัญชีไม่น้อยกว่า 30,000 บาท

2.8 ใบจองโรงแรม เพื่อความสบายใจควรจองเวบที่สามารถยกเลิกได้ เช่น Agoda, Booking

2.9 หลักฐานการทำงาน

2.9.1 มนุษย์เงินเดือน : ใบรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ให้ HR ออกให้

2.9.2 ฟรีแลนซ์ – อาชีพอิสระ : เขียนจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ อธิบายถึงงานที่ทำ แหล่งที่มาของรายได้ ถ้ามีสัญญาว่าจ้างแนบไปด้วยยิ่งดี

2.9.3 เจ้าของกิจการ : สำเนาจดทะเบียนบริษัท – หจก, สำเนาทะเบียนพาณิชย์ + เขียนจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ อธิบายถึงกิจการที่ทำ แหล่งที่มาของรายได้

2.9.4 นักเรียน – นักศึกษา : หนังสือรับรองจากสถานศึกษา + จดหมายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Sponsor) ของผู้ปกครอง + หลักฐานการทำงานของ Sponsor ตามข้อ 2.7.1 – 2.7.3

2.9.5 แม่บ้าน – ผู้ไม่มีรายได้ : จดหมายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Sponsor) ของสามี หรือ ญาติ + หลักฐานการทำงานของ Sponsor ตามข้อ 2.7.1 – 2.7.3

*** เอกสารที่เป็นสำเนา ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ***

3. ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม

ขั้นตอนนี้ให้กรอกตามความจริง โดยละเอียด

3.1 เข้าไปที่ https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_MRVWeb/subroot/MRVWeb0_form.jsp กดที่ General Visa Applications มีข้อมูลให้กรอกอยู่ 4 หน้า

หน้า 1/4 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอวีซ่า หน้านี้กรอกเยอะที่สุด ส่วนหน้าอื่นๆ จะให้เลือกติ๊กเป็นส่วนมาก

วันเกิดพ่อ / แม่ ถ้าไม่ทราบแน่ชัดให้ใส่วันที่ 1 เดือน 1 ส่วน ปี ค.ศ. ก็กรอกตามความจริงหรือให้ใกล้เคียง

รูปบน. หน้า 1/4

step4

รูปบน. หน้า 2/4

รูปบน. หน้า 3/4 เป็นคำถามเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม, ยาเสพติด, เข้าเมืองผิดกฎหมาย, ใช้ชื่ออื่นในการทำวีซ่า, เคยทำงานที่ไต้หวันมาก่อน ถ้าไม่เคย ไม่เป็นซักอย่างให้ติ๊ก No แล้วกด Next

รูปบน. หน้า 4/4 ถามเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล และการยื่นวีซ่า ว่าทำเองหรือคนอื่นทำให้

รูปบน. Ackknowledgement ให้เรายืนยันว่าเรากรอกข้อมูลตามจริง และเราเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ให้เรากด “I Agree”

รูปบน. เราได้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการกรอกแบบฟอร์มแล้ว ข้อมูลที่กรอกไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ให้เรากด “Print Application Form” และนำเอกสารไปยื่นวีซ่าภายในวันที่กำหนด ในรูปจะต้องยื่นก่อน 13 เมษายน 2559

หากข้อมูลผิดพลาด หรือ เลยระยะเวลายื่นให้ทำการกรอกข้อมูลใหม่

4. พิมพ์แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มจะมีอยู่ด้วยกัน 2 หน้า หน้าแรกจะมีกรอบติดรูป ให้เราตัดรูปถ่ายให้เท่ากับขนาดของกรอบนี้

ส่วนหน้าที่สอง หรือหน้าสุดท้ายจะมีช่องให้เซ็นชื่อ ให้เซ็นแบบเดียวกับใน Passport

5. ยื่นวีซ่า

ไม่มีกำหนดจากทางการไต้หวันว่ายื่นล่วงหน้าได้กี่วัน แต่จากการยื่นครั้งนี้ ยื่นล่วงหน้า 30 วัน ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ช่วงเวลาที่ควรยื่นวีซ่าจะเป็น 15 – 30 วัน ก่อนวันเดินทาง

5.1 ยื่นด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับคนกรุงเทพฯ และมีเวลาเยอะ สามารถไปยื่นวีซ่าได้ที่

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand)
ชั้น 20 ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (Empire Tower) 195 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ (นั่ง BTS ลงสถานีช่องนนทรี )

แผนกยื่นวีซ่าเปิด 9:00 – 11:30 น.
แผนกรับวีซ่า 13:30 – 15:00 น.

5.2 จ้างเอเจนซี่ หรือ ฝากคนอื่นยื่น เหมาะสำหรับคนต่างจังหวัด หรือผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา

ราคาจ้างเอเจนซี่ยื่น อยู่ที่เล่มละ 500 – 1,200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมขอวีซ่า)

6. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า (อัพเดท 2559)

6.1 แบบธรรมดา (Single) 1,700 บาท ใช้เวลา 3 วันทำการ เช่นยื่นวันที่ 1 รับวีซ่าวันที่ 3

6.2 แบบด่วน (Single) 2,550 บาท รับวีซ่าได้ในวันรุ่งขึ้น เช่นยื่นวันที่ 1 รับวีซ่าวันที่ 2

เพื่อความสะดวกควรเครียมเงินไปให้พอดี

7. รับวีซ่า

ตั้งแต่เวลา 13:30 – 15:00 น. สามารถให้ใครมารับแทนก็ได้ โดยต้องนำใบเสร็จค่าวีซ่ามาด้วย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะได้วีซ่าไต้หวันติดในเล่ม Passport

ป.ล. เท่าที่เคยได้ยินมา วีซ่าไต้หวัน เอกสารครบผ่านทุกคน ยังไม่เคยเจอใครที่ไม่ผ่าน

.รีวิวเที่ยวไต้หวัน 6 วัน
ข้อมูลการทำ Visa ไต้หวัน อย่างละเอียด เอกสารครบผ่านแน่นอน บิน V air ไปลงไทเป บ่อน้ำร้อนเป่ยโถว
เที่ยวรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun moon lake) เย่หลิว อุทยานหินรูปร่างแปลก
เที่ยวในไทเป ตึกไทเป 101, เขาเซียงซาง, ตลาดกลางคืน ไทเปวันสุดท้าย บิน V Air กลับไทย

Post Views 66342

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *