จองโรงแรมกับ agoda แล้วเจอราคาที่ถูกกว่า ทำเรื่องขอเงินคืนส่วนต่างได้ ตามขั้นตอนนี้

เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ้างไหมครับ จองโรงแรมล่วงหน้านานหลายเดือน เพราะกลัวที่พักราคาแพง แต่พอใกล้วันเข้าพัก ราคาโรงแรมกลับถูกกว่าที่เราจองไปแล้ว ถ้าจองกับ agoda แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องเจ็บใจนะครับ agoda เค้ามีนโยบาย Best Price Guarantee หรือรับประกันว่าราคาที่คุณจองไปนั้นถูกที่สุด หากเจอราคาที่ถูกกว่า เค้าก็ยินดีที่จะคืนเงินส่วนต่างให้

ขั้นตอนการขอเคลมส่วนต่างราคา สามารถทำได้ ง่ายๆ ดังนี้ครับ

  1. หาเวบที่ให้ราคาโรงแรม ถูกที่สุด โดยต้อง เป็นโรงแรมเดียวกับที่จองใน agoda, ห้องพักชนิดเดียวกัน, เข้าพักวันเดียวกัน, เงื่อนไขการชำระเงิน ฯลฯ เหมือนกัน ข้อนี้แนะนำให้ดูของ agoda ก่อนนะครับ ถ้า agoda ราคาถูกลง เราก็ใช้ agoda ในการขอเคลมส่วนต่างราคา เหตุที่แนะนำ agoda เพราะว่าเงื่อนไขจองจองจะเหมือนเดิมกับที่เราจองตอนแรก ทำให้ง่ายต่อการทำเรื่องเคลม หลังจากเจอราคาใหม่ที่ถูกลงกว่าเดิมแล้ว ให้ capture หน้าจอที่แสดงราคารวมทุกอย่าง

หน้าจอที่แสดงราคาถูกกว่าเดิม ส่งเป็นหลักฐานให้ Agoda

  1. การส่งเรื่องเคลม ทำได้ 2 ช่องทางได้แก่ทางแบบฟอร์มหน้าเวบ และ ทางเมล (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ผมเคยลองทำทั้งสองอย่างแล้ว แนะนำให้ส่งเรื่องผ่านเมล THservice@agoda.com จะดีกว่า ไวกว่า

  1. ตัวอย่างเนื้อหาที่ส่งไปในเมล พร้อม Screenshot ราคาที่ถูกลง และ Hotel Voucher ของ agoda

เรียนเจ้าหน้าที่

ตามที่ agoda ได้รับประกันราคาถูกสุด ผมได้พบว่าราคาของ agoda มีการปรับราคาลงจากที่ผมได้จองไปแล้ว

Agoda Booking ID : xxxx
Alternate rate found : (Link จองโรงแรมที่ราคาถูกลง)
Final rate : (ราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นโรงแรมต่างประเทศก็ตาม)

Hotel name : (ชื่อโรงแรม)

CHECK IN : (วัน-เดือน-ปี)
CHECK OUT : (วัน-เดือน-ปี)

มีราคาถูกกว่าเดิม (ราคาแรก) – (ราคาใหม่) = xxx บาท ไม่ทราบว่ากรณีนี้ผมสามารถรับเงินส่วนต่างคืนได้ไหมครับ

รายละเอียด Booking + screenshot ตามไฟล์แนบครับ

ขอแสดงความนับถือ
ชื่อ – นามสกุล
เบอร์โทร

  1. รอเมลตอนกลับจาก agoda โดยปกติแล้วจะประมาณ 24 ชั่วโมง ถ้าเมลเนื้อหาแบบด้านล่างแปลว่าทำเรื่องเคลมสำเร็จแล้ว เงินจะคืนเข้าในบัตรเครดิต ภายใน 30 วัน

  1. ประมาณ 15 วัน ก็เห็นยอดคืนเงินจาก agoda เข้าบัญชีบัตรเครดิต ก็เป็นอันเรียบร้อย

คำแนะนำเพิ่มเติมในการขอคืนเงินส่วนต่างกับ Agoda (Best Price Guarantee)

  1. โรงแรมที่จองไปแล้ว ยังไม่ได้ตัดบัตรเครดิต มีเงื่อนไขยกเลิกได้ฟรี แนะนำให้ยกเลิกแล้วจองใหม่ จะง่ายกว่าทำเรื่องขอคืนเงินส่วนต่าง
  2. การทำเรื่องขอคืนเงินส่วนต่าง ต้องทำก่อนถึงวัน Check in

Post Views 14211

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *