ไร่กุหลาบอุษาวดี สวนผึ้ง

ไร่กุหลาบอุษาวดี ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนผึ้ง อยู่เลยจากน้ำตกเก้าชั้นไปอีก โดยเดินทางจากตัวอำเภอสวนผึ้งประมาณ 19 กิโลเมตร? แล้วแยกไปทางบ้านห้วยน้ำใสอีกประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นไร่เอกชนซึ่งปลูกกุหลาบต่างประเทศพันธุ์ต่าง ๆ และพันธุ์ไม้ดอกหลายชนิดกลางหุบเขา สามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะงดงามเป็นพิเศษ และสามารถเดินเที่ยวชมน้ำตกผาเตยซึ่งอยู่ห่างจากแปลงกุหลาบประมาณ 1 กิโลเมตร

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3271 1062, 0 81016 5004

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 716

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *