ฮ่องกง เปิดประเทศให้เที่ยวได้แล้ว ขั้นตอนการเข้าฮ่องกง อัพเดท ธันวาคม 2023

หลายคนอาจจะรอคอยการไปเที่ยวฮ่องกง แบบที่ไม่ต้องกักตัว ล่าสุดในตอนนี้ (มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565) คนไทยสามารถเข้าฮ่องกงได้แล้ว แต่ก็ยังมีขั้นตอนด้านสาธารณะสุขเพิ่มเล็กน้อย ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก

ผู้ที่สามารถเข้าฮ่องกงได้

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบถ้วนแล้ว (สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป) หรือ มีหลักฐานว่าไม่สามารถรับวัคซีนได้ เช่น แพ้วัคซีน

รายชื่อวัคซีน และจำนวนโดสที่ต้องการ 

  • AstraZeneca 2 เข็ม
  • Moderna 2 เข็ม
  • pfizer 2 เข็ม
  • Novavax 2 เข็ม
  • Sinopharm 2 เข็ม
  • Sinovac 2 เข็ม
  • วัคซีนอื่นๆ สามารถดูรายชื่อได้ในนี้

ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากไทย

ผู้ที่เดินทางจากไทย หรือ มีประวัติอยู่ในไทยช่วง 7 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกงจะต้องเตรียมเอกสารและปฏิบัตดังนี้

ก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง

  1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf
  2. แสดงผลตรวจว่าปลอดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit  (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก (ซึ่งสามารถทำการตรวจด้วยตนเอง หรือ โดยสถาบันทางการแพทย์) หรือผลตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก

หลังเดินทางเข้าฮ่องกง

ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังที่พัก/โรงแรม ได้ทันที แต่ทางการฮ่องกงแนะนำให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อฯ ด้วยอุปกรณ์ ATK ด้วยตัวเองทุกวัน เป็นเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงฮ่องกง (นับเป็นวันที่ 0) โดยความสมัครใจ และควรเก็บหลักฐานผลตรวจว่าปลอดเชื้อ COVID-19 ไว้จนกว่าจะกลับไทย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทางการฮ่องกงหากถูกเรียกตรวจ นอกจากนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องแสดง QR Code หลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางเข้าสถานที่ต่าง ๆ ตามมาตรการ Vaccine Pass อีกต่อไป แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอื่น ๆ ของรัฐบาลฮ่องกง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย

ข้อมูลอ้างอิง. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

Post Views 645

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *