พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 อาคารราชวัลลภ ภายในกรมการรักษาดินแดน ตรงข้ามวัดโพธิ์ ถนนเจริญกรุง จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์? เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 6 เช่น ชุดฉลองพระองค์ พระมาลา รองพระบาท? อาวุธต่างๆ ในสมัยนั้น และประวัติความเป็นมาของกองกิจการเสือป่าซึ่งทรงก่อตั้งและพัฒนามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดนในปัจจุบัน? ภายในกรมการรักษาดินแดนยังสามารถเยี่ยมชมศาลเจ้าพ่อหอกลอง

พิพิธภัณฑ์เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-15.30 น. โทร. 0 2222 4870, 0 2221 9132? และยังมีสนามยิงปืน (เปิดทุกวัน 09.00-18.00 น. ปิดช่วงวันปีใหม่ วันสงกรานต์) สอบถามรายละเอียดสนามยิงปืน โทร. 0 2221 1976 หรือ www.tdd.mi.th

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทไทย

Post Views 956

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *