วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกว่า วัดโพธิ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวกรุงเทพฯ ที่ตั้งของวัดโพธิ์อยู่ที่ถนนมหาราช ข้างพระบรมมหาราชวัง ประวัติการสร้างวัดโพธิ์ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสร้างในสมัยอยุธยา หรือ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่อย่างไรก็ตามในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้มีการสถาปนาวัดใหม่เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม วัดนี้ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดโพธิ์ใหม่ทั้งหมด และได้นำเอาตำราวิชาการด้านต่าง ๆ มาจารึกไว้โดยรอบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ถือได้ว่าวัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

ด้วยความที่วัดโพธิ์เป็นวัดเก่าแก่ และ เป็นแหล่วงตำรา ความรู้ ทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย

นอกจากนี้ที่วัดโพธิ์ยังมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร ที่ฝ่าพระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ อันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมหาบุรุษตามคติของอินเดีย

ภายในวัดโพธิ์มี 9 สิ่งมหัศจรรย์ดังนี้
 • มหัศจรรย์พระไสยาส

วิหารพระพุทธไสยาส สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวิหารมีพระพุทธไสยาส ที่มีความสวยงามและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีลักษณะพิเศษที่พระบาทขององค์พระ คือประดับมุกมงคล 108 ประการ

 • มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน

จารึกตำรานวดโบราณ มีจิตกรรมลายเส้น บอกตำแหน่งนวด นอกจากนี้ยังมีตำราทางการแพทย์ การเมือง การปกคลอง ประวัติการสร้างวัด และ วรรณคดี

มหัศจรรย์มหาเจดีย์สี่รัชกาล

เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ จัดสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 4 รูปแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ

 1. พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 นามว่า พระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณ
 2. พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 2 นามว่า พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรรกนิทาน
 3. พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 3 นามว่า พระมหาเจดีย์มุนีบัติบริขาน
 4. พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 4 นามว่า พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย

 • มหัศจรรย์ต้นตำนานสงกรานต์ไทย

นางสงกรานต์เป็นความเชื่อในตำนานสงกรานต์ มีการบันทึกลงแผ่นศิลาติดไว้ที่วัดโพธิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการเล่าถึงที่มาของประเพณี

 • มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำความรู้ทางด้านต่างๆ เช่นการแพท์ โบราณคดี วรรณกรรม ฯลฯ จารึกลงแผ่นหินอ่อนซึ่งประดับอยู่ภายในวัด แผ่นศิลานี้มีชื่อว่า ประชุมจารึกวัดพระเชตุพล

โดยองค์การยูเนสโก้มีมติรองรับขึ้นทะเบียนศิลาจารึกวัดพระเชตุพลเป็นเอกสารมรดกแห่งความทรงจำโลก

 • มหัศจรรย์ตำนานยักษ์วัดโพธิ์

ยักษ์วัดโพธิ์ที่อยู่บริเวณซุ้มประตู มีลักษณะคล้ายยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ นอกจากนี้ยังมีตำนานยักษ์วัดโพธิ์ และ ยักษ์วัดแจ้งที่ทำให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบัน

 • มหัศจรรย์ผ่านภพรัตนโกสินทร์

เดิมเป็นพระอุโบสถของวัดโพธารามตั้งแต่สมัยอยุธยา – ธนบุรี – รัตนโกสินทร์ แต่ภายหลังการสถาปนาพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดพระเชตุพนแล้วจึงได้ลดฐานะเป็นศาลาการเปรียณ

 • มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ รัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจากวัดสี่หน้า

 • มหัศจรรย์ต้นตำรับนวดแผนไทย

เมื่อพูดถึงวัดโพธิ์ ส่วนมากจะนึกถึงต้นตำรับการนวดแผนไทย ตำราการนวดแผนไทยนี้เริ่มจากสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้รวบรวมการแพทย์แผนโบราณและศิลปะวิทยาการสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ ทรงพระราชดำรินำเอาท่าดัดตนเป็นการพักผ่อน คลายอิริยาบถ แก้เมื่อย และได้แสดงท่าไว้ที่วัดเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้นำไปศึกษา รักษาโรค

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-18.30 น.
ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม

 • ชาวไทยเข้าฟรี
 • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ (สูงเกิน 120 ซ.ม.) 100 บาท
ที่ตั้ง – ติดต่อวัดโพธิ์
ที่อยู่ :
2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 02-226-0335, 02-225-9595, 02-221-9449
เวบไซต์ : www.watpho.com
การเดินทาง
รถยนต์ : วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง ถ้านำรถมาสามารถจอดได้ที่ ซ. เชตุพน ข้างวัดมีที่จอดไม่มาก ถ้ามาแต่เช้าพอมีที่จอด
รถไฟฟ้า : มีรถประจำทางหลายสายผ่าน

1. รถประจำทางธรรมดา สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 43, 44, 47, 48, 51, 53, 82, 103
2. รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.1, ปอ.6, ปอ.7, ปอ.8, ปอ.12, ปอ.44

รถโดยสาร : นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) มาลงที่สถานีหัวลำโพง แล้วต่อรถเมล์สาย 25 หรือ รถ taxi ค่ารถประมาณ 65-70 บาท

Post Views 25892

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *