เกาะหมาก ตราด

เกาะหมาก เป็นเกาะขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ไร่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล หนาแน่นด้วยสวนมะพร้าวและสวนยางพารา โดยรอบมีอ่าว ชายหาดที่สวยงาม และน้ำใสสะอาดหลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงจะพบแนวปะการังที่สมบูรณ์ และสวยงาม บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม

การเดินทางไปเกาะหมาก เที่ยวไป มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ นักท่องเที่ยวควรมาถึงท่าเรือก่อนเวลา 15.00 น. ถึงท่าเรืออ่าวนิด เวลา 19.00 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่ง เที่ยวกลับ มีเรือออกจากท่าเรืออ่าวนิด เวลา 08.00 น. ถึงท่าเรือแหลมงอบ เวลา 11.30 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 250 บาท ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3953 8122, 08 9605 7807

บริษัท เกาะกูด ซีทรานส์ จำกัด มีเรือจากจากท่าเรือแหลมงอบ (ท่าเทียบเรือกระโจมไฟ) ไปเกาะหมาก เรือออกจากท่าเรืออ่าวนิด เที่ยวไป เรือออกเวลา 09.00 น. ถึงอ่าวนิด เวลา 10.30 น. เที่ยวกลับ เรือออกจากเกาะกูดใช้เวลามาถึงอ่าวนิด 1 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารคนละ 550 บาท ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3959 7646, 08 1444 9259

และ บริษัท เกาะหมาก เอ็กซ์เพรส จำกัด มีเรือโดยสารเป็นเรือแอร์ ออกจากท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เที่ยวไป เวลา 09.00 น. ถึงเกาะหมาก เวลา 10.30 น. (เรือจอดที่เกาะหมากรีสอร์ท) เที่ยวกลับ เวลา 13.30 น. ถึงท่าเรือกรมหลวง เวลา 15.00 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 400 บาท ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3959 7296, 08 4166 2419

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 181

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *