เกาะกระดาด ทะเลสวย UNSEEN THAILAND

เกาะกระดาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ เป็นเกาะกลางทะเลกว้างที่มีสัณฐานแบนราบราวกับแผ่นกระดาษ มีต้นกระดาดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า ?เกาะกระดาด? นับเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีการออกโฉนดถูกต้องตามกฏหมาย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเชียอาคเนย์ และพยายามยึดครองดินแดนของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น

ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะมีหาดทรายยาวขาวสะอาด มีแนวปะการังที่สวยงามตลอดชายฝั่ง บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว คือช่วงเดือนตุลาคม-พฤษภาคมเพราะมีคลื่นลมน้อยที่สุด และเกาะกระดาดเป็นเกาะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน UNSEEN THAILAND

การเดินทาง ไปเกาะกระดาดยังไม่มีเรือโดยสารประจำทางบริการนักท่องเที่ยวโดยตรง นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อแพ็กเกจทัวร์ของเกาะกระดาด รีสอร์ท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 1432 8027 กรุงเทพฯ โทร. 0 2368 2675, 0 2368 2634 ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 477

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

One thought on “เกาะกระดาด ทะเลสวย UNSEEN THAILAND

  • December 20, 2011 at 11:00 pm
    Permalink

    ที่พักเกาะกระดาด 088-5000667

    ที่พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ พร้อมนั่งรถชมเกาะ ราคา 1200 บาท

    แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคา 2500 บาท รับจำนวน 8 ท่านขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *