ชมการแสดงช้าง ที่หมู่บ้านช้างพัทยา

หมู่บ้านช้างพัทยา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 48/120 หมู่ 7 ตำบลหนองปรือ จากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 146 เข้าไป 6 กิโลเมตร ตามถนนพรประภานิมิตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ เนื่องจากได้รับความรู้เกี่ยวกับชีวิตของช้างและชมวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนกับช้าง เช่น การให้อาหาร ช้างสอนคน คนฝึกช้างให้ทำงาน ซึ่งจะมีระหว่างช่วงเวลา 14.30-16.00 น.

อัตราค่าเข้าชม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ราคา 500 บาท เด็ก ราคา 400 บาท ใช้เวลาการชม 1.30 ชั่งโมง การนั่งช้างชมทัศนียภาพภูเขา และทะเลสาบ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง มี 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. อัตราค่านั่งช้าง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ราคา 900 บาท เด็ก ราคา 700 บาท การขี่ช้าง เดินป่า ล่องแพ นั่งเกวียน ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง มี 2 รอบ คือ เวลา 10.00 น. และ 15.30 น.

อัตราค่านั่งช้าง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ราคา 1,800 บาท เด็ก ราคา 1,200 บาท สอบถามราบละเอียดโทร. 0 3824 9815, 0 3824 9853, และที่โรงแรมทรอปิคานา เคาน์เตอร์หมู่บ้านช้าง โทร. 0 3836 1868, 0 3842 8645-8 www.elephant-village-pattaya.com

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 3878

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *