พระราชวังรัตนรังสรรค์ ระนอง

ระนอง / พระราชวังรัตนรังสรรค์ ระนอง

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) เป็นพระราชวังรัตนรังสรรค์ที่ทำขึ้นมาใหม่ แทนของเดิมที่ได้พังไป นับว่าเป็น 1 ใน 19 พระราชวังของไทยที่มีประกาศพระบรมราชโองการยกขึ้นเป็นพระราชวัง ที่ตั้งพระราชวังรัตนรังสรรค์ของเก่าจะอยู่ที่บริเวณศาลากลางเมืองระนอง สร้างขึ้นโดยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) ปัจจุบันถูกรื้อสร้างเป็นศาลากลางระนองไปแล้ว พระราชวังรัตนรังสรรค์เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2433) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2452) และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ.2471)

ที่ตั้งของพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) จะอยู่ใกล้กับศาลากลางระนอง สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากรูปถ่าย และ พระราชหัถเลขา ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในจดหมายเหตุทางราชการ โดยมีขนาดย่อส่วน 1:100 งบประมาณในการก่อสร้างมาจากการออกสลากกาชาดฉบับพิเศษ ตัวพระราชวังที่ทำขึ้นมาใหม่ทำจากไม้สัก และ ไม้ตะเคียนทอง เป็นกลุ่มเรือนไม้ขนาดใหญ่มีทางเดินเชื่อมกันตลอด บริเวณด้านหน้าพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) เป็นสวนสาธารณะมีรูปปั้นคนงานทำเหมืองแร่ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุในสมัยนั้น

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเดินถ่ายรูปด้านนอกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าต้องการชมด้านในเสียค่าบำรุงคนละ 20 บาท ภายในห้องต่างๆ ห้ามถ่ายรูป แต่สามารถถ่ายที่บริเวณระเบียง หรือ ทางเดินได้

รูปปั้นการทำเหมืองแร่ดีบุก

เรือนไม้ศาลาแปดเหลี่ยม

เรือนศาลาแปดเหลี่ยม

กลุ่มอาคารพระราชวังรัตนรังสรรค์

ทางเดินระหว่างอาคาร

ห้องโถงของพระราชวัง

ทางเดินด้านล่าง

ข้อปฏิบัติในการเข้าชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)

1. กรุณาแต่งการสุภาพ

2. กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าชมทุกอาคาร

3. ห้ามจับเครื่องเรือนและสิ่งของที่จัดแสดงภายในอาคาร

4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในอาคารหรือระหว่างการเยี่ยมชม

5. ห้ามสูบบุหรี่ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ

6. ผู้ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมภายในอาคารจะต้องซื้อบัตรเข้าชม ดังนี้ ผู้ใหญ่คนละ 20 บาท เด็กคนละ 10 บาท

7. พระภิกษุ สามเณร คนพิการ และ นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ อนุญาตให้เข้าชมโดยไม่ต้องซื้อบัตรเข้าชม

8. ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอภายในอาคาร

การเข้าชม
เวลาปิด : วันอังคาร-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 15.00 – 09.00 น. , ศุกร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 19.30 – 09.00 น. , วันจันทร์
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม

  • ชมด้านในเสียค่าบำรุงคนละ 20 บาท
ที่ตั้ง – พระราชวังรัตนรังสรรค์
ที่อยู่ :
บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ (ใกล้ศาลากลางจังหวัดระนอง) ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
การเดินทาง
รถยนต์ : ใช้ถนนมิตรภาพ 5 เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกโรงพยาบาล เข้าถนนกำลังทรัพย์ พระราชวังจะอยู่ที่เชิงเขาด้านขวามือ สามารถจอดรถได้ที่ริมถนน
รถโดยสาร :

Post Views 7671

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *