วัดพระธาตุเบ็งสกัด น่าน

วัดพระธาตุเบ็งสกัด เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดน่าน สถาปัตยกรรมแบบไทลื้อ ที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบหลายครั้ง ลักษณะวิหารเป็นทรงสูง แต่หลังคาจะกดต่ำแบบช่างล้านนาเดิม มีลาดบัว ที่ฐานตอนล่างของพระวิหาร ด้านข้างของวิหาร เจาะหน้าต่าง เป็นบานเล็กๆ  หน้าวิหารมีลักษณะเป็น มุขโถงโล่งๆ ขึ้นบันไดด้านหน้า จะถึงโถงมุขหน้าเข้าสู่ภายในวิหาร ประตูด้านหน้าวิหาร เป็นประตูใหญ่กว้างและสูง ประกอบด้วยลวดลายปูนปั้น ผสมผสาน ระหว่างศิลปะเก่ากับใหม่

ภายในวิหาร

เจดีย์พระธาตุเบ็งสะกัด สร้างโดยพญาภูคาในปี พ.ศ. 1826 สร้างก่อนพระวิหาร และได้รับการบูรณะ จากกษัตริย์ราชวงศ์น่านหลายสมัยสืบเนืองต่อกันมา ลักษณะของเจดีย์เป็นรูปทรง ฐานระฆังคว่ำ เป็นมุมแปดเหลี่ยมลดหลั่นกัน เป็นชั้นๆ ไม่มีลวดลายเป็นศิลปะแบบพะเยา หรือที่เรียกว่าเจดีย์ ทรงพะเยา ภายในวัดนี้มีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ที่เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชน จึงได้ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2487

จุดชมวิว วัดพระธาตุเบ็งสกัด

สิ่งที่น่าสนใจในวัดพระธาตุเบ็งสกัด นอกจากสถาปัตยกรรมแบบไทยลื้อแล้ว ยังมีจุดชมวิวในวัด ที่สามารถมองเห็นวิวทุ่งนา วิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปัวได้อย่างชัดเจน หากมาในช่วงฤดูฝนจะมองเห็นนาข้าวเขียวและภูเขาอย่างสวยงาม

การเข้าชม
เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลา 9.00– 17.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง
ที่อยู่ :
บ้านแก้ม หมู่ที่ 5  ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ :
การเดินทาง
รถยนต์ : จากอำเภอปัว ผ่านธนาคารกสิกรไทย กลับรถตรงเกาะกลางเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง 1256 ทางเข้าตรงข้าม โรงเรียนวรนครเข้าไป ประมาณ 200 เมตร และแยกซ้ายอีก 200 เมตร

Post Views 1816

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *